Ministerstvo chce mať nákupy rezortných organizácií pod kontrolou

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude kontrolovať nákupy, ako aj predaje majetkov všetkých organizácií vo svojej pôsobnosti. Verejné obstarávania mu preto budú musieť akciové spoločnosti, príspevkové, ako aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti MZ SR oznamovať. Ministerstvo ich bude s výnimkou tých s nízkou hodnotou schvaľovať. "Tak, ako sme od začiatku vraveli, chceme postupne zavádzať transparentné procesy vo všetkých formách riadenia," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Podľa príkazu ministerky Zuzany Zvolenskej musia všetky rezortné organizácie do konca mesiaca predložiť ministerstvu na schválenie svoj plán investícií a predaja majetku na nasledujúci kalendárny rok. Následne tak majú robiť každý rok ku koncu októbra. "Tento príkaz je vydaný za účelom zvýšenia transparentnosti a efektívnejšieho vynakladanie prostriedkov v organizáciách v pôsobnosti MZ SR," vysvetlila Čižmáriková.

V zmysle uvedeného príkazu je každá organizácia pred začatím procesu verejného obstarávania povinná informovať o ňom ministerstvo a predložiť požadované informácie. "Ministerstvo vysloví súhlas respektíve nesúhlas s verejným obstarávaním. Naďalej sa sleduje efektivita celého procesu. Ide o zavedenie naozaj transparentných krokov a snahu o zavedenie jednotných postupov pre všetky organizácie v pôsobnosti MZ SR," zhrnula Čižmáriková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: