korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

EU-OSHA predstavila kampaň za zdravšie a bezpečnejšie pracoviská

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes predstavila svoju dvojročnú kampaň zacielenú na dosiahnutie lepšej prevencie pred rizikami, ktoré môžu hroziť na pracovisku. Informačná kampaň s názvom Spolupráca pri prevencii rizík má za úlohu podporiť spoluprácu manažérov a zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia.

Podľa Laurencie Jančurovej z Národného kontaktného miesta EU-OSHA je na Slovensku v súčasnosti spolupráca na tejto úrovni pomerne dobrá, o čom svedčí aj pozitívny trend poklesu pracovných úrazov. "Informujeme aj tých malých a stredných podnikateľov, kde sú problémy, kde sa snažia šetriť na bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Presviedčame ich o tom, že sa to nevypláca, lebo v konečnom dôsledku, ak sa stane pracovný úraz, tak náklady na odškodňovanie zamestnancov, na výpadky vo výrobe sú omnoho väčšie ako investovanie do bezpečnosti," priblížila Jančurová.

Európska agentúra pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorému je každoročne venovaný 43. kalendárny týždeň, ocenila dve spoločnosti - U.S. Steel Košice a Vaillant Industrial Slovakia z Trenčianskych Stankoviec. Tie podľa jej poroty urobili vlani najlepšie opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov. Spoločnosti následne predstavia svoje projekty aj na medzinárodnej úrovni.

Košické oceliarne napríklad vypracovali špeciálny softvér. Ten umožňuje zamestnancom, aby anonymne podali podnet, ktorým upozornia vedenie na možné bezpečnostné riziká a následne sledovať, ako sa riešil. K tejto činnosti sú motivovaní aj špeciálnymi odmenami.

"Cieľom tejto súťaže bolo poukázať na reálne riešenia spolupráce medzi manažmentom a zamestnancami pri prevencie rizík. Boli to reálne príklady, aktuálne riešenia, ktoré existujú, nie nejaké hypotetické a teoretické príklady," povedala o súťaži Jarmila Štieberová z EU-SOHA.

Podľa údajov EU-OSHA sú pracovné úrazy každoročne príčinou smrti 5500 ľudí v EÚ. Ďalších zhruba 159.000 ľudí zomrie v dôsledku chorôb z povolania. Na Slovensku ich špecifikuje zákon o sociálnom poistení a vlani ich bolo evidovaných viac ako 300, pričom zhruba polovica prípadov súvisela s dlhodobým nadmerným zaťažením. Podľa Ľudmily Ondrejkovej z Úradu verejného zdravotníctva SR môžu byť tieto údaje skresľujúce, napríklad aj preto, že lekár nemusí vedieť, že ochorenie vzniklo na pracovisku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: