Na zoznam dlžníkov na zdravotnom poistnom sa vraj dostane menej ľudí

Na plánované zmeny vo vedení zoznamov dlžníkov na zdravotných odvodoch, ktoré má priniesť novela zákona o zdravotnom poistení, sa zdravotné poisťovne pozerajú rôzne. Kým súkromné Dôvera a Union ZP tvrdia, že zoznam zverejňovaných neplatičov sa zúži, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa hovorí o tom, že podmienky sa nezmenia. Problém má byť v tom, že na zoznam sa vraj dostanú iba tí neplatiči, ktorí v danom roku trikrát nezaplatia.

"Od augusta 2011 mohli zdravotné poisťovne do zoznamu neplatičov zaradiť takého poistenca, ktorý nezaplatil za akékoľvek tri mesiace preddavky na poistné. Poisťovne tým získali väčšiu flexibilitu pri zverejňovaní neplatičov," uviedla pre TASR PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová. Poukázala na to, že predchádzajúca legislatíva umožňovala zverejniť dlžníka len vtedy, ak neuhradil preddavky na poistné trikrát v priebehu jedného kalendárneho roka.

Novelu preto Dôvera považuje za krok späť k stavu spred augusta 2011. Podľa Šimunovej to bude v praxi znamenať napríklad to, že dlžník, ktorý neuhradí preddavky na poistné v novembri 2012, decembri 2012 a januári 2013, sa vyhne zverejneniu v zozname dlžníkov. "Zároveň bude čerpať všetku zdravotnú starostlivosť, na ktorú mu prispejú všetci riadne platiaci poistenci. Nesúhlasíme s takýmto postupom, nemyslíme si, že je správne bonifikovať neplatičov," doplnila.

"Podľa novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa mení spôsob zaradenia dlžníkov do zoznamu, sa zmenší okruh platiteľov, ktorí budú uvedení v zozname," povedala pre TASR hovorkyňa Union ZP Judita Smatanová. Ozrejmila, že táto zmena je z dôvodu, že v zozname budú uvedení len tí platitelia, ktorí v príslušnom kalendárnom roku nezaplatili zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri kalendárne mesiace, a tí, u ktorých je evidovaný nedoplatok vyšší ako desať eur.

Všeobecná zdravotná poisťovňa naopak tvrdí, že podľa znenia, ktoré mala zdravotná poisťovňa na pripomienkovanie, sa nebudú meniť podmienky pre zaradenie do zoznamu neplatičov. "Novela by mala upraviť údaje, ktoré sa budú zverejňovať, a tiež podanie námietky zo strany poistenca voči zaradeniu v zozname a tiež je pre zdravotnú poisťovňu určená lehota päť dní na riešenie námietky," skonštatovala pre TASR hovorkyňa poisťovne Dana Gašparíková.

"Zoznam dlžníkov, ktorý má byť zverejňovaný doposiaľ, bol širšie poňatý, ako zoznam dlžníkov – poistencov, ktorí na základe toho, že neuhradili poistné, mali mať nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť," reagovala pre TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková. Vysvetlila, že v zozname dlžníkov mohla byť zverejnená aj osoba, ktorá nespĺňala charakteristiku podľa zákona, a preto malo ministerstvo pristúpiť k zosúladeniu zverejňovaného zoznamu dlžníkov so zoznamom poistencov podľa zákona, aby mohol byť tento zoznam zároveň aj zoznamom poistencov, ktorí majú mať z titulu neuhradeného poistného nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: