ŠVPS zákazala predaj liehovín Likérky Drak distribuovaných po 1. januári

Všetky liehoviny českej Likérky Drak distribuované po 1. januári 2012 sa od dnešného dňa nemôžu predávať v slovenských obchodoch. Zákaz na ich umiestňovanie na trh vydala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, ktorá o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Česká potravinová inšpekcia totiž analýzou zistila prítomnosť metanolu aj vo výrobku "Originál vodka jemná". Z dôvodu ochrany zdravia spotrebiteľov, ale tiež pre podozrenia, že metanol môže byť aj v iných liehovinách ako "Originál Tuzemák" a "Originál vodka jemná" od výrobcu Likérka Drak, sa tak zakázalo ich umiestňovanie na trh.

Českí inšpektori už prikázali stiahnuť všetky výrobky k výrobcovi. "Liehoviny s obsahom metanolu nemali označenú výrobnú dávku," priblížila ŠVPS na stránke. Zástupcov Likérky Drak vypočúva česká polícia a zástupcov skladu Verdana, kde sa výrobky našli, polícia hľadá.

"Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ kontrolujú sťahovanie všetkých liehovín s označením Likérka Drak do centrálnych skladov a k slovenským distribútorom," doplnila ŠVPS.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: