EVPÚ: Informácie Daily Telegraph sa rozchádzajú s podmienkami zmluvy

Informácie o údajne pochybnom postupe Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu (EVPÚ) Nová Dubnica, ktoré dnes priniesol britský denník Daily Telegraph, sa nezakladajú na pravde a sú v rozpore so zmluvou. Tvrdí to Miroslava Sadloňová z EVPÚ.

Podľa britských novinárok, ktoré vystupovali ako zástupcovia fiktívnej čínskej spoločnosti, im slovenská firma bola ochotná zaregistrovať nebezpečné protézy bedrového kĺbu na účely predaja v rámci EÚ. Ten prezentovali ako nový výrobok čínskej spoločnosti, hoci v skutočnosti išlo o implantát, ktorý musel byť v minulosti stiahnutý z trhu po celom svete. Pri ich používaní totiž hrozil únik toxických kovov do krvi.

Miesto vykonania nezávislého preskúmania protézy mal pritom EVPÚ údajne ponúknuť fiktívnej čínskej spoločnosti, aby dodala len podklady na základe rešerše literatúry o podobných výrobkoch dostupných na trhu.

"Certifikačný proces je príliš komplikovaná procedúra, aby mohla prebehnúť takým naivným a amatérskym spôsobom, ako sa to snažia podsunúť svojim čitateľom anglické novinárky," oponoval v stanovisku predseda predstavenstva EVPÚ Igor Gerek.

Slovenská spoločnosť pritom argumentuje zmluvou, ktorú s fiktívnou čínskou firmou uzavrela v septembri. V nej je jasne vytýčené, ktoré dokumenty musí žiadateľ o posúdenie zhody výrobku s európskou smernicou predložiť. Zmluva zároveň ustanovuje, že dokumenty musia byť platné, za čo ručí žiadateľ o registráciu. V prípade nenaplnenia podmienok zmluvy by musel byť celý certifikačný proces prerušený.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: