Slovenské zdravotníctvo skončilo v európskom rebríčku EHCI na 16. mieste

Slovenský zdravotnícky systém sa tento rok v rebríčku European Health Consumer Index (EHCI) umiestnil na 16. mieste spomedzi hodnotených 34 krajín v Európe. Za posledných päť rokov sa tak v tomto hodnotení pozícia Slovenska zlepšila o sedem priečok.

Posun podľa autora tohto renomovaného európskeho indexu, švédskeho experta Johana Hjertqvista, vidieť najmä pri čiastočnom zlepšovaní transparentnosti, informovanosti pacienta, ale aj v skracovaní čakacích lehôt. "Slovensko je, čo sa týka zlepšovania zdravotníckeho systému, príkladom minimálne v rámci krajín strednej a východnej Európy," uviedol Hjertqvist počas svojho vystúpenia na podujatí Konkurencia v zdravotnom poistení a jej efekt pre spotrebiteľa. To dnes v Bratislave zorganizovalo Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) SR v spolupráci s Health Policy Institute (HPI).

Slovenské zdravotníctvo sa tento rok v EHCI umiestnilo aj pred krajinami, ako je Estónsko, Slovinsko, Maďarsko alebo Španielsko a Portugalsko. Pozíciu najlepšieho systému zdravotníctva opakovane obhájilo Holandsko. "Jedna zo základných charakteristík úspešného holandského systému je oddelenie nákupcu a poskytovateľa služieb, pričom tam existuje konkurencia medzi poisťovňami. Teda presne to, čo momentálne vyvlastnením poisťovní, plánuje vláda opäť zrušiť," uviedla prezidentka ZZP Katarína Kafková. Významný posun od roku 2007 sa dá podľa nej pripísať aj pôsobeniu súčasných poisťovní. Dodáva, že práve ony významne prispeli aj na Slovensku k zavádzaniu moderných prvkov. Ako príklad spomenula systém DRG.

V roku 2007 bolo Slovensko v rebríčku EHCI na 23. mieste z 29 porovnávaných európskych krajín. Tento rok sa umiestnilo na 16. priečke z 34 krajín. Index EHCI sa stal hodnotiacim štandardom pre európsku zdravotnú starostlivosť. Vydanie z roku 2012 hodnotí 34 štátnych zdravotníckych systémov prostredníctvom 42 ukazovateľov pokrývajúcich päť oblastí, a to práva a informovanie pacientov, čakacie doby na liečenie, výsledky liečby, prevenciu či rozsah a dosah poskytovaných služieb a farmaceutické prípravky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: