Bayat Foundation spúšťa strategickú iniciatívu Krásny Afganistan

Fatema Bayat, Výkonný riaditeľ nadácie Bayat, charitatívnej organizácie 501 c(3), ktorá sa zaoberá zlepšovaním kvality života mládeže, žien, chudobných a starších v Afganistane, využila výročnú večeru Nadácie dňa 12. októbra na to, aby oznámila oficiálne spustenie novej strategickej iniciatívy Krásny Afganistan na rok 2013.

"Afganistan je krajina obdarená fantastickými prírodnými zdrojmi a krásou," povedala p. Bayat. "Nanešťastie, v dôsledku nesprávneho manažmentu, ľahostajnosti, zúfalstva a ignorancie sa na krásach Afganistanu objavujú jazvy spôsobené nadmerným využívaním, znečistením a zanedbávaním. Mnoho obyvateľov Afganistanu sa dnes všemožne snaží nájsť si adekvátny zdroj pitnej vody a znečistená voda sa stáva zásadným faktorom šírenia chorôb ako sú záškrt, cholera a malária. Na pomoc v tomto boji s potešením oznamujeme novú strategickú iniciatívu na rok 2013 a na ďalšie roky – Krásny Afganistan: Vzdelávanie. Posilnenie. Prostredie. Máme plnú dôveru v to, že tento program pomôže Afgancom aby spolunažívali so svojím prírodným prostredím produktívnejším a udržateľnejším spôsobom ako v súčasnosti a že to pomôže zabezpečiť dedičstvo prírodnej krásy a zdrojov pre budúce generácie." 

Poslaním programu je zapojiť, posilniť, vzdelať a vybudiť Afgancov – hlavne z tých najrizikovejších skupín obyvateľstva –, aby konali v mene a aby preberali väčšiu zodpovednosť za životné prostredie vo svojej komunite a aby tak obnovili nádej, hrdosť, krásu a ekonomickú bezpečnosť Afganistanu. Program je navrhnutý ako "zastrešujúca" iniciatíva, ktorá bude iniciovať, riadiť, poskytovať počiatočný kapitál, spravovať a vyvíjať podporu pre mnoho environmentálnych programov, ktoré zmenia správanie a zlepšia život v komunitách. Bude sa sústreďovať na programy, ktoré sú vypracované pre Afgancov a ktoré vypracovali Afganci, a bude brať do úvahy vrodené interakcie medzi ľuďmi a prírodou. Projekty sa budú sústreďovať na riadenie ľudí a na poskytovanie podpory s cieľom zmeniť správanie a zároveň riadiť riešenie environmentálnych problémov. 

Presadzujúc princípy, ako sú vzdelávanie, individuálna zodpovednosť, verejno-súkromné partnerstvá a udržateľná ekonomická podpora so zameraním na rizikové skupiny afganistanských žien a mládeže, počiatočným zameraním iniciatívy Krásny Afganistan bude obnovenie kvality vody v rieke Kábul. Nadácia bude organizovať akcie zamerané na odpratávanie odpadu, podporovať nové - hygienickejšie - spôsoby spracovania odpadovej vody a kanalizačných splaškov, tak aby bol obnovený pocit národnej hrdosti k tejto rieke, ktorá je symbolom živosti a prirodzeného zdravia Afganistanu, a vytvárať ekonomicky udržateľné iniciatívy pre rizikové skupiny Afgancov, ktoré sa týkajú rieky.

Základné informácie o nadácii Bayat Foundation

Od roku 2005 nadácia Bayat Foundation, založená v USA - charitatívna organizácia podľa článku 501 c(3) - neustále podporuje blahobyt Afgancov. Nadáciu založili a riadili Ehsan Bayat a Fatema Bayat; táto nadácia podporila viac ako 200 projektov, zameraných na zlepšenie kvality života mladých, žien, chudobných a starších v Afganistane. Projekty sa týkali výstavby nových zariadení a udržateľnej infraštruktúry v zanedbaných regiónoch a podpore zdravia, vzdelávania, ekonomických a kultúrnych programov. Okrem svojej charitatívnej činnosti založil Ehsanollah Bayat v roku 2002 spoločnosť Afghan Wireless (AWCC) – ide o spoločný projekt medzi Telephone Systems International, Inc. (TSI) a ministerstvom komunikácií – prvý poskytovateľ bezdrôtových GSM a internetových služieb v Afganistane - a neskôr založil rádio a TV stanicu Ariana Radio Television Network (ATN), ktorá zahŕňa Ariana Radio (FM 93,5).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: