Prešovská FNsP používa zdravotnícke pomôcky s bezpečnostnými prvkami už 10 rokov

"Nie je nič dôležitejšie ako bezpečnosť na pracovisku. Sme preto veľmi radi, že sa zavedené pravidlá ujali a naši zdravotníci sú vďaka týmto pomôckam vystavovaní menším rizikám a sú, samozrejme, šetrnejšie aj k pacientom," tvrdí Čuha.

Podľa neho sa v maximálnej miere eliminuje aj riziko chyby, že by mohol byť takýto zdravotnícky materiál použitý viackrát, prípadne prenesený z pacienta na pacienta.

"Štatistiky hovoria o tom, že ročne použijeme 97.000 bezpečnostných intravenóznych kanýl a viac ako 215.000 infúznych súprav," spresnil Čuha.

Sestra Silvia Odelgová z oddelenia urológie konštatovala, že spôsob periférnej kanylácie je veľmi praktický a efektívny pre pacienta, nakoľko nemusí byť pichaný niekoľkokrát jednorazovou ihlou. Rovnako znižuje riziko infekcie pre personál.

Výhodou pri manipulácii s bezpečnostnými kanylami a infúznymi setmi je napríklad to, že sa po použití ihly ich hrot automaticky uzavrie a riziko poranení je tým eliminované takmer na nulu.

"Tieto kanyly sú veľmi bezpečné, mne ako sestre sa nestáva to, že by som sa mohla poraniť. Ak by bol pacient infikovaný a ja by som vedela, že je riziko sa poraniť, respektíve sa infikovať, ak zavádzam takúto kanylu, tak sa cítim bezpečne," dodala zdravotná sestra.

Pri manipulácii s intravenóznymi kanylami podstupujú zdravotníci riziko bodného poranenia a prípadného infikovania hepatitídou B a C, vírusom HIV, TBC či inými infekčnými ochoreniami.

Jeden z dodávateľov zdravotníckych pomôcok spoločnosť B. Braun dnes udelila FNsP v Prešove certifikát "Bezpečná nemocnica".

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: