Žilinská nemocnica chce zlúčením oddelení racionalizovať prevádzku a ušetriť

Doterajšie výsledky hospodárenia sú podľa neho negatívne, pričom nemocnica odvádza až 90 percent príjmov od zdravotných poisťovní na mzdy zamestnancov. „Nepriaznivá situácia spôsobuje problémy s dodávkami liekov, zdravotníckeho materiálu, energie aj tepla. V prvom kroku sme spojili osem oddelení do štyroch, aby sme mohli zefektívniť prácu aj starostlivosť a urobiť niektoré organizačné zmeny. Ale podotýkam, že nejdeme prepustiť ani jedného lekára, ani jednu zdravotnú sestru a ani sme neznížili počet lôžok na týchto oddeleniach,“ povedal Volák.

Krízový manažér žilinskej FNsP Tomáš Tvarůžek doplnil, že hlavným cieľom je, aby pomer osobných nákladov (hrubá mzda plus odvody na sociálne a zdravotné poistenie) predstavoval zhruba 60 až 65 percent zo všetkých výnosov nemocnice. „Účtovná strata nemocnice je od začiatku roka 2012 zhruba 2,8 milióna eur. Máme záväzky zhruba 14 miliónov eur, pohľadávky sa pohybujú na úrovni necelých 6 miliónov eur. Čiže, akútne chýba zhruba 8 miliónov eur, aby sme mohli zaplatiť záväzky po splatnosti,“ skonštatoval Tvarůžek.

Manažment nemocnice podľa Voláka rokoval so zdravotníckymi pracovníkmi a oboznámil ich so situáciou. „Sestry, laboranti, inštrumentárky aj sanitári súhlasili s návrhom na riešenie, ale na dohodu  nepristúpili lekári. Práve fakultná nemocnica v Žiline však patrí v odmeňovaní lekárov k top zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, pretože priemerná mzda atestovaného lekára je vyššia o 400 eur v porovnaní s inými nemocnicami takéhoto typu,“ podotkol Volák.

Predseda Lekárskeho odborového zväzu (LOZ) v žilinskej nemocnici Peter Blaško v reakcii na vyjadrenia vedenia nemocnice pripomenul, že v  nemocnici pôsobia v súčasnosti tri odborové organizácie. „Základná odborová organizácia Slovenského zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, novovytvorená odborová organizácia Sestier a pôrodných asistentiek a od minulého roku Slovenské lekárke odbory pri FNsP, združené v LOZ. Všetky tri odborové organizácie majú podpísanú právnu dohodu v tom zmysle, že nikto nebude rokovať bez toho druhého. A na podpísanie a zmeny v nemocnici sa vyžaduje súhlas všetkých troch. Práve som obvolal šéfky zvyšných dvoch odborových organizácii. Pokiaľ viem, nijaký dokument nepodpísali,“ uviedol Blaško.

„Za lekárske odbory môžem povedať, že sme dostali list v zmysle potreby ozdravenia. Lebo keď nie, tak všetko skrachuje kvôli našim platom. A napísali sme odpoveď v tom zmysle, že sa vyjadríme v zákonom stanovenej lehote, ktorá ešte neuplynula,“ dodal šéf lekárskych odborov v žilinskej nemocnici.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: