Odborný seminár v Krompachoch bude venovaný problematike očkovania v ambulanciách

Aktivita sústavného vzdelávania je určená všetkým sestrám a pôrodným asistentkám pracujúcim v nemocničných zariadeniach a ambulanciách prvého kontaktu pre deti a dospelých. „Vzdelávacia aktivita bude zameraná na základné informácie o tvorbe imunity, očkovaní, zložení očkovacích látok, typoch očkovacích látok, indikáciách, kontraindikáciách očkovania, správnom skladovaní a manipulácii s očkovacími látkami, správnych postupoch pri aplikácii očkovacích látok, časť bude venovaná aktuálnej problematike a epidemiologickej situácii v danom regióne,“ vymenúva námestníčka pre ošetrovateľstvo Marta Müllerová.

Prednášky odprezentujú Mária Pompová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade a Renáta Hudáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. „Vzdelávacia aktivita so začiatkom o 14.00 h bude v priestoroch jedálne nemocnice, nasledovať budú odborné prednášky a diskusia,“ dodala Müllerová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: