VšZP darovala trom špecializovaným onkologickým ústavom antidekubitné matrace

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. sa rozhodla prispieť k zlepšeniu vybavenia izieb pre pacientov pripútaných na lôžko a darovať všetkým trom špecializovaným onkologickým ústavom na Slovensku antidekubitné matrace. Táto zdravotnícka pomôcka je dôležitou prevenciou proti možným preležaninám a pomáha zvýšiť kvalitu života ťažko chorých pacientov. Dekubity sú totiž napriek pokroku v medicíne stále vážnou zdravotnou komplikáciou pre dlhodobejšie ležiacich pacientov, zvyšujú riziko vzniku infekcie a predstavujú aj vyššiu záťaž zdravotníckych pracovníkov.

Dar v podobe antidekubitných matracov je ďalšou z foriem podpory prevencie, ktorej najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku pripisuje mimoriadny význam. Počet onkologických ochorení totiž stále rastie a na ich liečbu VšZP ročne vynakladá takmer 300 miliónov Eur. Dar financuje VšZP z úspor na svojich prevádzkových nákladoch a aj takýmto spôsobom sa v praxi snaží napĺňať svoje posolstvo, že "zisk vracia späť do systému zdravotnej starostlivosti".

Prvé odovzdávanie sa uskutočnilo vo štvrtok 25. októbra 2012 v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Antidekubitné matrace odovzdal riaditeľovi ústavu Doc. MUDr. Jurajovi Kaušitzovi, CSc., generálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH a členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Ing. Antónia Borovková.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: