Zdravotné sestry sa budú na konferencii venovať interpersonálnym vzťahom

„Paralelne s uspokojovaním požiadaviek dopytu po kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti mení formát aj podstatná súčasť našej profesie, a síce modelovanie profesie ako povolania, ktoré sa vyznačuje intelektuálnym podkladom osobnosti a budovaním impozantnosti, ktorú si z hľadiska spoločenského povolania sestra a pôrodná asistentka zasluhuje,“ upozornila predsedníčka sekcie Jaroslava Lunterová.

Okrem spomínaných dvoch tém sa budú sestry v Spišskej Novej Vsi venovať aj ošetrovateľským intervenciám pri jednotlivých diagnózach. Konferencie sa zúčastní viac ako 120 sestier z rôznych kútov Slovenska.

„V dnešnej dobe je žiadaná sestra s prvkami kreačného, invenčného, kritického myslenia, ktorá sama hľadá nové invektívy vlastného postoja, pozitívne modelujúce celé jej pracovné prostredie a jeho súčasti,“ dodáva Lunterová. Odborný program konferencie vyvrcholí v sobotu (27.10.) popoludní.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: