Vibračná vesta pomôže DFN pri liečbe detí s cystickou fibrózou

Detská fakultná nemocnica (DFN) v Košiciach získala nový prístroj za vyše 12.000 eur potrebný pre každodennú respiračnú fyzioterapiu detí a dospelých s cystickou fibrózou. Ide o špeciálnu vibračnú vestu so systémom vysokofrekvenčnej oscilácie hrudnej steny.

Prístroj zakúpila Slovenská asociácia cystickej fibrózy (SACF) v rámci projektu EÚ a zapožičia ho na dlhodobé užívanie pre pacientov Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu DFN v Košiciach. "Tento systém zabezpečuje efektívne čistenie dýchacích ciest a je prvým na území východného Slovenska," uviedla dnes pre novinárov predsedníčka SACF Katarína Štěpánková.

Zakúpenie vibračnej vesty je súčasťou projektu s názvom Odovzdávanie skúseností na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou v Zakarpatskom regióne.

Cystická fibróza je závažná a zriedkavá dedičná multiorgánová choroba, ktorá skracuje dĺžku života a výrazne ovplyvňuje jeho kvalitu a každodenný život celej rodiny. Choroba postihuje predovšetkým pľúca a tráviaci systém. "Bez liečby deti umierajú," pripomína Štěpánková.

Primárka I. kliniky detí a dorastu nemocnice DFN Anna Feketeová konštatovala, že liečba cystickej fibrózy je veľmi nákladná a žiada si komplexný prístup. Za príklad dáva systém zdravotnej starostlivosti pri liečbe tejto choroby vo Švédsku, Slovensko v tomto smere ešte v mnohom zaostáva. "Nie je to len o liekoch, je to o ľuďoch a o systéme, a to je to, čo chceme zlepšovať," povedala novinárom.

V rámci cezhraničného projektu sa v dňoch 23.–25. októbra uskutočnil v ukrajinskom Užhorode vzdelávací seminár o cystickej fibróze. Jeho poslaním bola výmena know-how medzi slovenskými, ukrajinskými a západoeurópskymi odborníkmi. Jednou z aktivít projektu je aj zakúpenie potrebného prístrojového vybavenia na potný test a následné vyškolenie personálu užhorodskej nemocnice v DFN v Košiciach. Projekt spolufinancuje EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: