Svetový deň psoriázy – 29. október

Krátko pred Svetovým dňom psoriázy, ktorý si na základe vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2004 pripomíname 29. októbra, vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) publikáciu mapujúcu činnosť dermatovenerologických ambulancií na Slovensku. Materiál ponúka aj prehľad o počte vyšetrených osôb na psoriázu. Údaje sú členené podľa veku, pohlavia či kraja. Vyplýva z nich, že v minulom roku bolo na toto ochorenie  vyšetrených  takmer 67-tis. osôb. Najviac vyšetrených pacientov s touto diagnózou sme zaznamenali vo veku 50 až 54 rokov a najčastejšie z Košického kraja.

Podľa údajov NCZI, dermatovenerologické ambulancie zaznamenali v minulom roku spolu 1 983 030 návštev pacientov. Celkovo v nich bolo vyšetrených 744 080 osôb, z toho 179 112 pacientov vo veku do 18 rokov. Najvyšší počet vyšetrených osôb v týchto ambulanciách sme zaznamenali v Bratislavskom (123 170) a Košickom kraji (115 324). Pri porovnávaní počtu vyšetrených osôb podľa pohlavia na vybrané kožné ochorenia je možné sledovať, že počet vyšetrených žien v dermatovenerologických ambulanciách SR (446 925) vysoko prekračuje počet vyšetrených mužov (297 155).

Medzi najrozšírenejšie kožné choroby s vysokým počtom vyšetrených pacientov zo všetkých sledovaných ochorení patria prekancerózy – kožné zmeny, ktoré môžu viesť k vzniku malígnych nádorov. Celkový počet vyšetrených osôb na toto ochorenie bol v uplynulom roku až 141 443. Druhou v rebríčku, s celkovým počtom vyšetrených pacientov 96 305, bola diagnóza acne vulgaris. Toto ochorenie je zväčša považované za kožné ochorenie týkajúce sa najmä mladých ľudí. Porovnaním údajov od dermatovenerológov však možno vidieť, že rozdiel medzi počtom vyšetrených pacientov do 18 rokov a počtom dospelých pacientov je minimálny. Vo vekovej skupine do 18 rokov bolo vyšetrených na toto ochorenie celkovo 49 154 osôb, medzi dospelými bol celkový počet vyšetrených pacientov 47 151. Trojicu uzatvára  atopická dermatitída známa aj ako atopický ekzém s celkovým počtom vyšetrených pacientov 83 680.

Na psoriázu bolo v minulom roku vyšetrených celkovo 66 994 osôb, v tom 34 181 mužov a 32 813 žien. Najviac vyšetrených pacientov s týmto ochorením sme zaznamenali v rámci Košického kraja (11 028), najmenej v Trenčianskom kraji (5 556). Najväčšiu skupinu vyšetrených pacientov na psoriázu tvorili osoby vo vekovej skupine 50 až 54 rokov (3 665 vyšetrených mužov a 3 864 žien).

Ďalšie informácie mapujúce dermatovenerologickú starostlivosť na Slovensku v uplynulom roku je možné nájsť vo zverejnenej publikácii „Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2011“ na webstránke Národného centra zdravotníckych informácií.

Autor článku: Mgr. Peter Bubla

Dátum zverejnenia: