Respiračných ochorení a chrípky je najviac v Trnavskom a Nitrianskom kraji

V 43. kalendárnom týždni bolo hlásených na Slovensku 44.554 akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom ide o vzostup chorobnosti o 0,3 percenta. Došlo aj k nárastu chrípky.

Podľa informácií odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v prípade akútnych respiračných ochorení zaznamenali najvyššiu chorobnosť v Nitrianskom kraji, pričom najviac zasiahnutou skupinou boli deti do päť rokov.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 945 osôb, teda u približne dvoch percentách pacientov. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (536). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (212) a otitídy (197).

Ochorenia hlásilo 59 percent lekárov pre deti a dorast a 54 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššiu proporciu hlásiacich lekárov zaznamenali v Trnavskom a Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia bolo v 43. kalendárnom týždni hlásených 4114 ochorení, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje vzostup chorobnosti o 3,7 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Prešovskom kraji. Chrípka sa vyskytovala najviac v skupine najmenších detí.

Pre zvýšený výskyt respiračných ochorení a chrípky bolo takisto prerušené vyučovanie v dvoch materských školách, po jednej v Prešovskom a Košickom kraji.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: