Zamestnávatelia sú proti jednej zdravotnej poisťovni

Zástupcovia zamestnávateľov nesúhlasia s plánom vlády prejsť na unitárny systém zdravotného poistenia, teda vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. "Návrh negarantuje kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, negarantuje zabezpečenie efektívnosti jej financovania a takisto z nášho pohľadu tento návrh zbytočne monopolizuje systém zdravotného poistenia," uviedol po dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.

Materiál tak na rokovanie vlády pôjde s rozporom, kabinet by sa mal návrhom projektu vytvorenia jednej poisťovne zaoberať v stredu (31.10.). "Materiál skončil s rozporom, to znamená že ďalšie rozhodnutie je na vláde," skonštatoval Ladislav Pásztor z AZZZ SR. Priblížil, že asociácia zamestnávateľov by projekt vedela podporiť v prípade, že by vzniknutá poisťovňa bola verejnoprávna a v jej dozorných a správnych orgánoch by sedeli zástupcovia tripartity, teda štátu, zamestnávateľov a odborárov. AZZZ SR zároveň požaduje, aby garanciu za kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti prevzal nový zväz poskytovateľov.

Odborári, naopak, materiál odobrili, ale s pripomienkami. "Konfederácia odborových zväzov vyjadrila súhlasné stanovisko s určitými pripomienkami, lebo vnímame, že má silné aj slabšie stránky," povedal šéf KOZ Miroslav Gazdík. V tomto smere KOZ poukázal na to, že nie je jasné, aké budú benefity pre pacienta, aké budú náklady na vyplatenie majiteľov súkromných poisťovní, ako aj na riziko prípadných súdnych sporov. Pozitívne však vníma zámer efektívnejšie využívať zdroje.

"Sme presvedčení, že zmena povedie skutočne k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti," reagovala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská s tým, že by sa takto mali využiť všetky zdroje, ktoré prichádzajú do systému. Šéfka rezortu je presvedčená, že všetky kroky, ktoré sa v rámci realizácie projektu jednej poisťovne podniknú, budú legálne a legitímne.

Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak podľa plánov vlády stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vzniknúť od júla toho istého roku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: