Lekárne Dr. Max považujú zrušenie sieťových lekární za vyvlastnenie

Zrušenie sieťových lekární prostredníctvom novely zákona o liekoch, ktorá je v súčasnosti v parlamente, považuje spoločnosť Mirakl, vlastník lekární Dr. Max, za formu vyvlastnenia. "Návrh považujeme za nepriamu formu vyvlastnenia, nakoľko núti podnikateľa, ktorý prevádzkuje viacero lekární, aby sa v zákonom stanovenom prechodnom období vzdal všetkých okrem jedinej. Novela zákona totiž umožňuje prevádzkovať iba jednu verejnú lekáreň plus jednu pobočku verejnej lekárne," uviedol pre TASR Sína Niku zo siete lekární Dr. Max.

Ako poukázal, sieť tento krok chápe ako nepochopiteľný a ničím neodôvodnený zásah do vlastníckeho práva, ako aj narušenie legitímnych podnikateľských očakávaní. "Spoločnosť tu podniká a investuje s víziou určitého budúceho rozvoja a nie s cieľom, aby bola z trhu vytláčaná bezdôvodnou štátnou reguláciou," doplnil. Avizoval, že v prípade účinnosti navrhovanej novely, využije spoločnosť všetky možnosti, vrátane medzinárodného práva, na svoju ochranu. Pripomenul, že tento problém sa týka aj ďalších sietí.

Podľa jeho ďalších slov Ministerstvo zdravotníctva SR neuviedlo dôvod, prečo je potrebné robiť takýto zásah do podnikateľského prostredia. "Nevieme preto, z akej analýzy, z akej filozofie vychádza pri stanovení maximálneho počtu lekární na jednu plus jednu pobočku. Ministerstvo to nezdôvodnilo ani obavami o koncentráciu trhu, ani zdravotníckymi argumentmi. Pričom radi by sme upozornili, že napríklad posudzovanie koncentrácie trhu je plne v kompetencii Protimonopolného úradu SR, keďže ministerstvo nemá na to odborné kapacity," zhrnul.

Návrh novely zákona ustanovuje, aby sa fyzickej osobe a právnickej osobe mohlo vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne. "Uvedená zásada je zavedená vo väčšine zakladajúcich členských štátov EÚ. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach umožnil poskytovanie lekárenskej starostlivosti v tzv. sieťových lekárňach, ktoré uprednostňovali marketingové aktivity na úkor poskytovania kvalitnej odbornej lekárenskej starostlivosti," reagovala pre TASR hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková.

V sieťových lekárňach je okrem toho podľa ministerstva sťažená kontrola osobnej zodpovednosti za dodržiavanie ustanovení zaobchádzania s liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok a s liekmi s obsahom drogových prekurzorov. "Navrhovanú úpravu je preto potrebné chápať v kontexte s článkom 40 Ústavy SR, ktorý garantuje každému právo na ochranu zdravia a občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia a z neho vyplývajúcu povinnosť štátu toto právo zabezpečiť. Tejto povinnosti zodpovedá aj právo štátu rozhodnúť o organizácii poskytovania lekárenskej starostlivosti s legitímnym cieľom jej skvalitnenia," skonštatovala Čižmáriková.

Vlastnícke právo držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni vydané pre viacero prevádzkarní nie je vraj pritom dotknuté. "Nakoľko prechodná doba troch rokov, po ktorej povolenia stratia platnosť, je dobou dostatočnou na zosúladenie ich činnosti s navrhovanou právnou úpravou. Z uvedených dôvodov MZ SR nemá obavu z úspešnosti prípadných právnych krokov zo strany vlastníkov tzv. sieťových lekární," zhrnula.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: