Novela Zákonníka práce podľa LOZ maskuje nedostatok lekárov v zdravotnom systéme

Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada prezidenta Ivana Gašparoviča, aby novelizovaný Zákonník práce vrátil na opätovné prerokovanie do Národnej rady SR. Svoje dôvody objasňuje prezidentovi Slovenskej republiky v otvorenom liste.

Predseda LOZ Peter Visolajský v liste tvrdí, že Zákonník práce obsahuje množstvo špeciálnych, znevýhodňujúcich výnimiek pre lekárov, ktorých cieľom je zamaskovať nedostatok lekárov v zdravotnom systéme.

"Napríklad zvýšenie maximálneho týždenného pracovného času pre lekárov, ktoré novelizácia Zákonníka práce ustanovuje, by malo mať podľa predpisov Európskej únie iba prechodný charakter, teda s pevne určeným termínom ukončenia platnosti," tlmočí Visolajský stanovisko LOZ.

Dodáva, že zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa týkajú nadčasových hodín, vôbec nezohľadňujú lekárky – matky. "Tých 250 hodín nadčasov môže znamenať, že okrem práce od pondelka do piatka, by každú sobotu v roku mali lekárky - matky prísť do zamestnania na 5 hodín," uvádza sa liste.

Podľa LOZ je hlavnou obeťou zmien takto novelizovaného Zákonníka práce pacient. "Kto z nás by chcel byť operovaný vyčerpaným lekárom?" znie otázka v otvorenom liste.

LOZ sa ďalej pýta, či má lekár menšiu zodpovednosť, ako vodič z povolania, ktorý musí dodržiavať predpisy o povinnej prestávke, aby sa zamedzilo možnému ohrozeniu životov a zdravia účastníkov cestnej premávky.

Predseda LOZ prezidenta Ivana Gašparoviča rovnako upozorňuje na to, že pozitívny postoj k novelizácii Zákonníka práce zo strany Antona Szalaya, predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, nezohľadňuje názor tisícov lekárov združených v LOZ a nemožno ho preto považovať za reprezentatívny postoj lekárov pracujúcich v slovenských nemocniciach.

K LOZ sa pridalo aj Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA). V ich otvorenom liste prezidentovi Slovenskej republiky sa rovnako uvádza, že zvýšenie počtu povinných nadčasových hodín svedčí o nedostatku zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach.

"Na jednej strane novela mení viacero ustanovení v prospech zamestnancov a odborov, na druhej strane však zdravotnícki pracovníci budú nútení pracovať ešte viac ako doteraz, čo nemôžeme akceptovať," píše OZSaPA vo svojom liste. Pripája sa aj k žiadosti LOZ, aby bol Zákonník práce vrátený do parlamentu na opätovné prerokovanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: