Vďaka daru Ligy proti rakovine môžu onkológovia skvalitniť liečbu

Vďaka finančnej pomoci Ligy proti rakovine (LPR) a najmä zbierke počas Dňa narcisov, môžu na Oddelení radiačnej onkológie Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) inštalovať technológiu na plánovanie liečby ožarovaním s vysokou konformitou, takzvanou rádioterapiou s modulovanou intenzitou.

„Znamená to, že predpísaná dávka žiarenia bude môcť presne sledovať rozsah šírenia nádoru a vyhne sa zdravým orgánom. V mnohých prípadoch týmto spôsobom docielime dostatočné ožiarenie zhubného nádoru a znížime riziko nežiaducich účinkov žiarenia,“ informoval dnes primár Oddelenia radiačnej onkológie Pavol Dubinský. Podľa jeho slov sa tým výrazne obmedzí poškodenie zdravých tkanív pri ožarovaní. „Našom cieľom nie je len vyliečenie pacienta, ale jeho vyliečenie bez trvalých následkov,“ dodal Dubinský.

Zdôraznil , že ako príklad môže slúžiť liečba nádorov horných hltacích a dýchacích ciest, kedy doteraz používaným spôsobom liečby ožarujú vysokou dávkou aj príušné slinné žľazy. Nová technológia umožní pripraviť ožarovanie tak, aby onkológovia dávku v slinných žľazách výrazne znížili a zachovali ich funkciu. Výsledkom je podstatne menšia suchosť v ústach a nižší výskyt problémov s hltaním u vyliečených pacientov. Podobne, pri príprave ožarovania v oblasti panvy, pomocou novej technológie môžu znížiť rozsah ožiarenia tenkého a hrubého čreva a tým znížiť výskyt komplikácií liečby.

„Bez pomoci LPR a jej finančného príspevku vo výške 55.000 eur, by sme túto technológiu nemohli inštalovať teraz. Vo VOÚ prebieha rozsiahla rekonštrukcia a takmer všetky voľné finančné zdroje idú do nej. Nové prístrojové zariadenia by museli počkať,“ doplnila generálna riaditeľka VOÚ Nataša Džunková. Pripomenula, že LPR prispieva na liečbu rakoviny vo VOÚ pravidelne a aj vďaka tejto pomoci sa môže toto pracovisko zaradiť medzi vyspelé pracoviská v Európe. „Pacient u nás dostane zdravotnú starostlivosť, ktorá zodpovedá dobe, v ktorej žijeme,“ dodala Džunková.

Podľa Márie Wagnerovej z LPR je príspevok pre Košice a Košický kraj vyšší, ako zdroje, ktoré sa tu počas zbierky naakumulujú. „V Košiciach sme vyzbierali približne 42.000 eur a len pre VOÚ prichádza 55.000 eur. Okrem toho sme poskytli prostriedky pre Lekársku fakultu UPJŠ, či oddelenie patológie v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura,“ podčiarkla Wagnerová a doplnila, že počas tohtoročnej zbierky sa na Slovensku vyzbieralo viac ako milión eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: