Asociácia poskytovateľov LSPP nepodporuje kratšie pohotovosti

Skrátenie prevádzky ambulantných pohotovostí by vraj znížilo dostupnosť a kvalitu poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a, naopak, zvýšilo náklady zdravotných poisťovní na kontinuálne zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Taký je záver októbrového pracovného stretnutia Asociácie poskytovateľov Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) Slovensko. Tá tvrdí, že ľudia by tak stratili súčasnú zákonom garantovanú istotu pri ochrane zdravia.

"Aj keď súčasné financovanie zo strany zdravotných poisťovní nie je ideálne, aktuálna situácia vo väčšine okresov Slovenska v oblasti poskytovania LSPP je prijateľná a tento typ zdravotnej starostlivosti je možné zabezpečiť aj s týmto finančným objemom," napísala asociácia v stanovisku. Ekonomické a personálne ťažkosti niektorých tzv. malých pohotovostí sú podľa jej zástupcov riešiteľné. Problémom však má byť zabezpečenie primeraného odmeňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti povinných vykonávať LSPP.

Otázku skrátenia prevádzky ambulantných pohotovostí do 22.00 h. otvorila v lete Asociácia súkromných lekárov SR. Tá sa za ich kratšie fungovanie vyjadrila už viackrát aj v minulosti. Riešenie problematiky LSPP žiadajú lekári dlhodobo. Tí sa už v januári 2009 na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Systém fungovania pohotovostí okrem lekárov kritizovala aj Generálna prokuratúra SR.

LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: