Kontroly alkoholu odhalili problémy v 149 prevádzkach

Hygienici na Slovensku vzhľadom na metanolovú kauzu v Českej republike pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

"Spolu bolo od 26. októbra do 2. novembra vykonaných 1315 kontrol v 1254 zariadeniach spoločného stravovania, pričom nedostatky sa zistili v 149 zariadeniach spoločného stravovania," uviedol hlavný hygienik Ivan Rovný.

V prípade zistenia nedostatkov ukladali opatrenia s tým, aby zodpovední prevádzkovatelia v uloženom termíne zdokladovali chýbajúce náležitosti, a súčasne nariadili zákaz umiestňovať na trh predmetné liehoviny až do odstránenia nedostatkov.

"Na mieste bolo uložených 11 blokových pokút v celkovej sume 785 eur," doplnil Rovný. Najčastejším problémom boli chýbajúce doklady k predávanému alkoholu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: