Pacientske organizácie by v budúcnosti mohli postupovať spoločne

Viaceré pacientske organizácie zvažujú do budúcnosti spoločný postup pri rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva. Ako poukázali zástupcovia pacientov na spoločnom utorkovom (6. 11.) rokovaní, problémy v zdravotníctve pretrvávajú aj po nástupe novej vlády. "Ukazuje sa, že by mohlo dôjsť k dohode o spoločnej agende všetkých zúčastnených. Nevyhnutne totiž potrebujeme jednotnú platformu," povedal výkonný riaditeľ občianskeho združenia Slovenský pacient Ján Mútala.

Pacientske organizácie sú presvedčené, že takýto krok by im priniesol zástupcu v Kategorizačnej komisii, ktorá rozhoduje o úhradách za lieky a zdravotnícke pomôcky. Pacienti by okrem toho mohli zvoliť aj spoločný postup pri vyjednávaniach s ministerstvom. Vhodný kandidát by pravdepodobne vzišiel z odbornej verejnosti, no podľa viacerých zúčastnených by to mala byť hlavne osobnosť, ktorá má blízko k pacientom.

Ako poukázal Mútala, pacienti potrebujú nástroj, ktorý by im slúžil na presadzovanie zmien v legislatíve. "Bez neho si žiadne zásadné zmeny nevieme predstaviť. Zvlášť v krajine, kde je zdravotné poistenie skôr povinnou daňou, než skutočným poistením zdravotnej starostlivosti," doplnil Mútala.

"Je veľmi potešiteľné, že zástupcovia pacientskych organizácií pochopili, že sú pasažiermi na jednej lodi a nechcú, aby tá loď išla ku dnu," uzavrela výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. Ku konkrétnym krokom by mohlo dôjsť po 3. celoslovenskej konferencii pacientskych organizácií, ktorá sa uskutoční na jar 2013 v Piešťanoch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: