V areáli miestnej farmy v Staškovciach uhynula na antrax ďalšia dojnica

V obci Staškovce, okres Stropkov, uhynula počas uplynulého víkendu ďalšia krava na antrax. TASR to potvrdil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVaPS) vo Svidníku Michal Zozuľák.

Spomínané ochorenie diagnostikovali veterinári počas uplynulého týždňa na farme v Staškovciach u troch uhynutých kráv. Zozuľák informoval, že stádo pozostávajúce z približne 150 kusov dobytka, z ktorého zvieratá nakazené antraxom pochádzali, je na tom zdravotne po uskutočnenej antibiotickej liečbe momentálne v poriadku. "Kravy sú v karanténe a od piatka (9.11.) sú každodenne vyšetrované. Bol som na farme aj dnes, sú klinicky zdravé," poznamenal riaditeľ RVaPS.

Situácia sa však podľa jeho slov zmenila počas uplynulého víkendu v prípade ďalšieho stáda, ktoré patrí v areáli spomínanej farmy v Staškovciach inému chovateľovi. Pozostáva z približne 120 kusov dobytka.

"V sobotu (10.11.) nám chovateľ druhého stáda oznámil, že našiel pri výbehu vo svojej maštali uhynutú dojnicu. So súkromným veterinárnym lekárom sme následne vykonali pitvu, počas ktorej boli odobraté vzorky. Tie sme následne odoslali Štátnemu veterinárnemu ústavu vo Zvolene," ozrejmil Zozuľák s tým, že výsledky rozborov potvrdili prítomnosť antraxu napokon aj u poslednej uhynutej kravy.

Veterinári si ešte pred výsledkom rozborov zabezpečili antibiotiká pre druhé spomínané stádo. Antibiotickú liečbu začali kravám podávať následne v nedeľu ráno. Informáciu o ďalšom prípade antraxu dostali zo Zvolena v ten istý deň popoludní.

"Súčasná situácia je taká, že zvieratá z druhého stáda sú klinicky zdravé, pred chvíľou som prešiel osobne každý kus," doplnil Zozuľák. Ako ďalej uviedol, prísne opatrenia prijaté po prvých zaznamenaných úhynoch zvierat, sú v obci naďalej v platnosti. "Karanténa trvá u obidvoch stádach, naďalej je zákaz vstupu na farmu cudzím osobám a pracovníci farmy poberajú antibiotickú liečbu."

Spórami antraxu sa zvykne nakaziť dobytok na miestach, kde existovali v minulosti mrchoviská. Chovatelia tam vo viacerých prípadoch zahrabávali kravy, ktoré uhynuli práve na spomínaný druh ochorenia. Veterinári ho berú veľmi vážne hlavne z dôvodu, že je prenosné na človeka. Známe sú tri formy nákazy antraxom. Kožná sa môže prejaviť po dotyku s pôvodcom onemocnenia, črevná forma po konzumácii infikovaného mäsa. Najnebezpečnejšia je pľúcna forma, spojená so zápalom pľúc a zápalom pohrudnice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: