korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Mobilný hospic pomôže detským onkologickým pacientom aj ich rodičom

Liga proti rakovine a nezisková organizácia Svetielko pomoci pripravili projekt mobilného hospicu pre detských onkologických pacientov v rámci Košického a Prešovského kraja. „Ide o prvý projekt tohto druhu na východe Slovenska, ktorý umožní nevyliečiteľne chorým deťom prežiť posledné chvíle života v domácom prostredí za pomoci tímu odborníkov,“ informovala Mirka Hunčíková z n.o. Svetielko pomoci.

Nákup automobilu a časť prístrojového vybavenia v hodnote 20.000 eur financovala Liga proti rakovine z výnosu 16. ročníka Dňa narcisov. Svetielko pomoci bude hradiť náklady súvisiace s projektom, ako sú mzdy lekárov, sestier, psychológa, sociálneho pracovníka a náklady na prevádzku automobilu.

„Cieľom projektu je poskytnúť istotu rodinám s nevyliečiteľne chorými deťmi, že v čase najťažších chvíľ sa budú mať na koho obrátiť a bude im mať kto pomôcť,“ dodala Hunčíková.

Hospic bude fungovať ako mobilné zdravotnícke zariadenie, poskytujúce služby nevyliečiteľne chorým detským onkologickým pacientom za pomoci lekárov, sestier, psychológa a sociálneho pracovníka, s cieľom zmierniť utrpenie a zabezpečiť v terminálnom štádiu choroby kvalitnú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí. Dostupnosť služby bude sedem dní v týždni a na základe vzájomnej dohody medzi rodičom a pracovníkmi hospicu.

„Projekt detského mobilného hospicu je súčasťou komplexnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi, rodinám s nevyliečiteľne chorými deťmi a po strate dieťaťa, ktorú poskytuje na východnom Slovensku Svetielko pomoci už šiesty rok,“ pripomenula ďalej Hunčíková.

Detský mobilný hospic začal svoju prevádzku odovzdaním automobilu do používania dnes v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach. Automobil odovzdala Svetielku pomoci Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine za účasti predstaviteľov detskej fakultnej nemocnice a oddelenia detskej onkológie a hematológie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: