Denným očným sanatóriom v jasliach v Žiline prešlo za 20 rokov viac ako 150 detí

"Je skvelé, že v Žiline máme toto zariadenie, kde rodičia môžu bez obáv zveriť svoje ratolesti do starostlivosti skúsených zdravotných sestier. Dlhoročná prevádzka, trpezlivosť a ochota odborného tímu zamestnancov sú zárukou, že deti tu strávia príjemný čas a zároveň majú možnosť účinnej liečby zraku," skonštatoval primátor Igor Choma.

Náročná dlhodobá liečba tupozrakosti, škúlenia a ďalších zrakových diagnóz si žiada pravidelné cvičenia, ktoré sú v špecializovaných detských jasliach zladené s bežným denným režimom. "Prevádzka tohto zariadenia je možná vďaka dlhoročnej podpore mesta, nezištným sponzorom a tímu profesionálnych zamestnancov," prízvukoval Choma.

V tomto kalendárnom roku pribudli do denného očného sanatória dva moderné liečebné prístroje. V rámci projektu Postavme mesto na nohy natreli dobrovoľníci spomedzi zamestnancov radnice a rodičov oplotenie jaslí. Napriek neschváleniu grantového projektu prešla výraznou úpravou a dovybavením šmýkačkami či preliezačkami záhrada.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: