korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

RÚVZ kontroloval pieskoviská, niektoré sa nemôžu používať

Od začiatku leta do neskorej jesene kontroloval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru kvalitu piesku na pieskoviskách v zariadeniach pre deti a mládež v okresoch Banská Bystrica a Brezno a v Banskej Bystrici na pieskoviskách, ktoré prevádzkuje samotné mesto. TASR informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

"Celkovo naši pracovníci odobrali 52 vzoriek piesku. Výsledky jeho analýz v sledovaných mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch, ktoré vykonal odbor lekárskej mikrobiológie banskobystrického RÚVZ, boli v štyroch prípadoch podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská nevyhovujúce," uviedla vedúca odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ Katarína Slotová. Dôvodom nevyhovujúcej kvality piesku bolo prekročenie najvyššie prípustného množstva kolónie tvoriacich jednotiek termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov a v jednom prípade to bola prítomnosť parazitov Toxocara spp.

Vlani odobraté vzorky z pieskovísk detských ihrísk v meste Banská Bystrica preukázali, že kvalita piesku v mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch zodpovedala požiadavkám na ochranu verejného zdravia podľa príslušnej legislatívy. V tomto roku boli na základe zistených nedostatkov rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vydané tri opatrenia regionálneho hygienika, na základe ktorých sa zakázalo používať piesok v predmetných pieskoviskách v meste na hry detí. A to do doby preukázania, že kvalita piesku v mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch zodpovedá požiadavkám na ochranu verejného zdravia podľa uvedenej legislatívy.

"Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek v pieskovisku, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia, ako sú napríklad toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou. Zdrojom ostatných parazitárnych ochorení, ako sú napríklad askaridóza a trichuriáza, je infikovaný človek a pôvodcovia týchto nákaz sa do pieskoviska môžu dostať napríklad pri polievaní piesku infikovanou vodou," vymenovala riziká Slotová. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza a ochorenia spôsobené fekálnymi streptokokmi a termotolerantnými koliformnými baktériami, dodala Slotová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: