Prezentácia výročnej správy o drogovej problematike v SR a EÚ

Vo štvrtok 15. novembra 2012 o 11.00 h sa v priestoroch presscentra Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční prezentácia pri príležitosti zverejnenia Európskej výročnej správy za rok 2012 O stave drogovej problematiky v Európe a na Slovensku a prezentácia hlavných trendov na Slovensku.

Hosťami stretnutia odborníkov z drogovej problematiky budú Eoghan Quigley, analytik drogovej politiky Útvaru politickej, hodnotiacej a obsahovej koordinácie z Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť medicíny drogových závislostí, Ružena Špírová, odborníčka z Ministerstva zdravotníctva SR zo sekcie zdravia a Imrich Šteliar, riaditeľ Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Výročná správa za rok 2012 Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť bude zverejnená vo štvrtok 15. novembra v Lisabone a paralelne aj na avizovanom podujatí na Úrade vlády SR. Správa obsahuje prehľad situácie v oblasti drog vo všetkých členských štátoch EÚ a v Chorvátsku, Turecku a Nórsku. V dokumente budú aj aktualizované informácie o nových drogách, vznikajúcich trendoch, infekčných chorobách a úmrtiach súvisiacich s drogami a taktiež opatreniach pri riešení drogovej problematiky v Európe.

Národné monitorovacie centrum pre drogy je národným zastúpením decentralizovanej európskej agentúry - Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a členom siete REITOX (Európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach). Od svojho vzniku v roku 2002 sa - v spolupráci s odborníkmi z mnohých oblastí - podieľa na tvorbe európskej správy poskytovaním objektívnych údajov a informácií zo Slovenska.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: