Zdravie školákov je alarmujúce, Bratislavský kraj pracuje na zmene ich životného štýlu

Pre alarmujúci zdravotný stav stredoškolákov pripravuje Bratislavský kraj zmenu a skvalitnenie stravovania v školských jedálňach, na školách vo svojej pôsobnosti organizuje športové aktivity, podporuje školské krúžky a prostredníctvom súťaží motivuje žiakov k športu.

Zdravie stredoškolákov BSK mapuje v rámci projektu Rešpekt pre zdravie, už rok. „Usilujeme sa, aby si mládež v bratislavskej župe uvedomila, že len aktívny spôsob života je zdravý. Chceme ľudí vytiahnuť spred televízorov a počítačov a motivovať ich k športu a podľa doterajších výsledkov projektu je zrejmé, že sa nám to darí. Stredoškoláci prejavujú o svoj zdravotný stav záujem, v rámci Rešpektu pre zdravie sa ich zatiaľ dalo vyšetriť viac ako tritisíc," povedal predseda BSK Pavol Frešo. Do projektu sa doteraz zapojilo 55 stredných škôl v pôsobnosti BSK.

Podľa priebežných výsledkov projektu má zhruba 30 percent chlapcov nadváhu, alebo je obéznych, dievčat s nadváhou či obezitou je takmer 20 percent. Približne 15 percent dievčat trápi, naopak, podváha. Väčšina detí spáva menej ako osem hodín denne, významný počet dievčat užíva antikoncepciu a u chlapcov zaznamenali zvýšenú svalovú hmotu v dôsledku užívania potravinových doplnkov. Stredoškoláci holdujú fajčeniu, podľa priebežných výsledkov ich fajčí takmer 80 percent.

Projekt Rešpekt pre zdravie zahŕňa preventívne vyšetrenia žiakov, ktoré sa sústredia najmä na civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka. BSK realizuje projekt v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý takúto akciu uskutočňoval v prostredí základných škôl v Petržalke. Informácie o projekte je možné nájsť aj na stránke www.respektprezdravie.sk.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: