Svetový fond boja proti AIDS vymenoval Marka Dybula za výkonného riaditeľa

Správna rada Svetového fondu boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii (Global Fund to Find AIDS, Tuberculosis and Malaria) dnes vymenovala Marka R. Dybula, bývalého amerického koordinátora AIDS, za výkonného riaditeľa.

Dr. Dybul je známy po celom svete ako vedúca osobnosť v oblasti celosvetového zdravia, ktorý pomohol vybudovať a potom stál na čele prezidentskej iniciatívy boja proti AIDS (President's Emergency Program for AIDS Relief) známej ako PEPFAR, ktorá pomohla obmedziť a zmierniť šírenie infekcie HIV po celom svete. Ako lekár so špecializáciou v imunológii sa stal odborníkom na AIDS vo funkcii klinického lekára, vedeckého pracovníka a strategicky zameraného správcu.

„Mark Dybul je skutočne vedúcou osobnosťou, ktorá môže posunúť Svetový fond dopredu," povedal Simon Bland, člen Správnej rady Svetového fondu. „Má obdivuhodné plány na dosiahnutie cieľov v oblasti celosvetového zdravia. Je odhodlaný, plný energie a vie, čo chce."

V súčasnosti sa Dr. Dybul zúčastňuje na riadení celosvetového programu zákonov z oblasti zdravotníctva (Global Health Law Program) na O'Neillovom inštitúte na univerzite v Georgetowne (National and Global Health Law – zaoberá sa zákonmi v oblasti zdravotníctva na národnej i globálnej úrovni), kde pôsobí aj ako čestný profesor.

„Mark Dybul je dynamický a schopný vodca," povedal Mphu Ramatlapeng, bývalý minister zdravotníctva v Lesotho a podpredseda správnej rady Svetového fondu. „Má praktické skúsenosti, strategickú víziu a odhodlanie spolupracovať s partnermi."

Dr. Dybul sa pravdepodobne stal verejnosti známym vďaka svojej kľúčovej úlohe pri príprave a neskôr vedení organizácie PEPFAR – najväčšej svetovej zdravotníckej iniciatívy, ktorá bola kedy namierená proti jedinej chorobe a ktorá získala renomé za pomoc pri obmedzení šírenia AIDS a výskytu nových prípadov v mnohých krajinách.

Pracoval ako lekár V národnom ústave pre alergie a infekčné choroby (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) vo Washingtone D.C., keď zhodou okolností došlo k vytvoreniu PEPFAR. V roku 2004 sa začal venovať organizácii PEPFAR na plný úväzok ako zástupca riaditeľa pre otázky zdravotníctva. Čoskoro ho povýšili na asistenta a potom na zastupujúceho a výkonného koordinátora celosvetového boja proti AIDS v USA. V roku 2006 bol menovaný do čela organizácie ako globálny koordinátor AIDS v USA, čo je ekvivalentná funkcia k tajomníkovi ministra vlády USA. V tejto funkcii pôsobil do roku 2009.

Dr. Dybul má rozsiahle skúsenosti s implementáciou programov starostlivosti o chorých a prevencie AIDS, TB a malárie v rozvojových krajinách a v minulosti spolupracoval s mnohými zdravotníckymi orgánmi na rôznych úrovniach, najmä v Afrike.

Navyše v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ mnohých výkonných a poradenských orgánov zdravotníckych organizácií, ako napr. Už nikdy viac malária (Malaria No More), Nadácia Elizabeth Glaserovej na pediatrii proti AIDS (Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation), Nadácia investičného fondu pre deti (Children's Investment Fund Foundation) a Celosvetová obchodná koalícia pre zdravie (Global Business Coalition for Health).

Okrem získaného vysokoškolského lekárskeho vzdelania na Lekárskej fakulte Univerzity v Georgetowne (Georgetown University School of Medicine) získal čestné doktoráty na Univerzite v Georgetowne a na Univerzite v San Franciscu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: