Lekári a sestry upozorňujú na zlú situáciu v zdravotníctve

Do akcie, ktorú organizuje slovenské Lekárske odborové združenie (LOZ) v spolupráci s partnerskými organizáciami Českej republiky, Poľska a Maďarska, sa zapojili aj lekári a sestry Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Tí sa zišli v symbolickom čase 5 minút po 12. hodine na terase pred chirurgickým monoblokom.

Nedostatky v slovenskom zdravotníctve odborári zhrnuli do piatich bodov, ktoré dnes na zhromaždení prečítal podpredseda LOZ Michal Polician. Za výrazný problém považujú neadekvátne platby od poisťovní. Upozorňujú, že občania do systému zdravotníctva odvádzajú nemalé prostriedky a napriek tomu, že nemocnica pacienta adekvátne ošetrí, poisťovňa zaplatí nemocnici často len 60-70 percent nákladov, alebo i menej.

Protestujúci upozornili aj na nedodržiavanie Zákonníka práce a personálnych normatívov MZ SR, Polician pripomenul, že mnohí z lekárov majú už v týchto dňoch vyčerpané limity na nadčasové hodiny. Doplnil, že logickým krokom lekárov by bolo odmietnuť ďalšie nadčasy, aby neporušovali Zákonník práce.

"Už dnes máme vyzbierané výpovede zo služieb, ktoré by sme hneď vedeli odovzdať vedeniu nemocnice. Nemocnica v Prešove, ako aj ďalšie slovenské nemocnice by tak boli počas Vianoc bez pohotovosti a žiadny ministerský variant B by nepomohol," povedal podpredseda LOZ. Takýto krok však podľa jeho slov zatiaľ neplánujú a služby budú zabezpečovať, aby nevyhrocovali napätie.

"Opätovne vyzývame ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú, aby začala riešiť problém nedodržiavania Zákonníka práce a ukončila tak tiché tolerovanie rôznych neštandardných riešení zo strany vedení nemocníc," konštatoval pred zúčastnenými Polician.

Dodal, že LOZ neraz ukázalo svoju akcieschopnosť a je pripravené upozorniť na masové nedodržiavanie Zákonníka práce v slovenských nemocniciach vypovedaním služieb lekárov v súlade so zákonníkom od začiatku budúceho roka.

Na zhromaždení v Prešove sa zúčastnilo približne 40 lekárov a zdravotných sestier. Výzvu však podľa Policiana podporujú takmer všetci lekári zamestnaní vo FNsP. Menšiu účasť odôvodnil tým, že podujatie sa konalo takým spôsobom a v takom čase, aby nebol narušený chod nemocnice a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Odborári rovnako žiadajú, aby financovanie nemocníc prebiehalo transparentne. Tvrdia, že nemocnice sú posledné štátne inštitúcie, kde o riadení a všetkých zákazkách, výberových konaniach a i zmluvách s poisťovňami rozhoduje politický nominant, ktorý nemá reálnu zodpovednosť za možné chyby.

Za nedostatok považujú aj stály odlev lekárov a sestier. V poslednom bode upozornili na neochotu politikov zmeniť zdravotný systém na Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: