Riaditeľ FNsP v Žiline požiadal odbory o súhlas s výpoveďou podpredsedu LOZ

„Dovoľujeme si informovať o prvej reakcii vedenia na protest organizovaný LOZ a partnerskými organizáciami v krajinách V4. Riaditeľ fakultnej nemocnice v Žiline priamo v deň protestu oficiálne požiadal o udelenie súhlasu s výpoveďou pre nadbytočnosť podpredsedovi LOZ a zároveň predsedovi základnej organizácie LOZ v Žiline Petrovi Blaškovi. LOZ to vníma ako absolútne bezprecedentný zásah do slobody odborového združovania na Slovensku a facku sociálnemu dialógu,“ uviedol Visolajský.

Blaško pre TASR uviedol, že žiadosť považuje za nehorázny zásah do slobody odborových organizácií a do budúcna veľkú facku sociálnemu dialógu na pôde žilinskej nemocnice. „Zajtra sa zídu predstavitelia všetkých troch odborových organizácií a zaujmeme k tomu písomné stanovisko. Každá odborová organizácia ho odovzdá riaditeľovi FNsP v zákonnej lehote 15 dní,“ dodal Blaško.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: