Výstavba nového Urgentného príjmu v UNLP spôsobuje dočasné obmedzenia

V poslednom období zaznamenáva urgentná medicína prudký rozvoj a aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice plánuje v tomto smere priniesť pacientovi, čo najlepšie služby. Asi 80-ročná pamiatkovo chránená budova ako doterajšie sídlo Kliniky úrazovej chirurgie na Rastislavovej ulici už tieto nové trendy nespĺňa. Odpoveďou na potrebu vybudovať úplne nový objekt Urgentného príjmu bol nenávratný finančný príspevok EÚ a štátna dotácia, ktoré pokryjú celú investíciu v celkovej výške viac ako 26 miliónov eur.

„Na výstavbu novej budovy urgentu sa použije najmä betón a oceľ. Len na zhotovenie konštrukcie pristávacej plochy pre helikoptéry a prístupovej rampy umiestnenej na streche, vo výške viac ako 23 metrov, je potrebných asi 100 ton ocele,“ uviedla pre TASR hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.

Nový príjem bude mať vlastný heliport. Doteraz pristávali helikoptéry na tráve za Pavilónom zdravia. Budova bude vybavená kvalitnou vzduchotechnikou a klimatizáciou. Pacientovi bude k dispozícii Úrazová chirurgia so štyrmi operačnými sálami, Centrálne prijímacie oddelenie, Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie i rádiodiagnostika. V nadväznosti na výstavbu nového Urgentného príjmu sa zmení aj hlavný vstup do chirurgického monobloku, ktorý bude slúžiť aj ako vstup do nového Urgentného príjmu pre peších. Prestavba vstupu do monobloku a novej budovy prináša pre personál nemocnice i pacientov obmedzenia, ktorým sa počas stavebných prác nedá vyhnúť. Stavebné práce na novom vstupe sa už v súčasnosti realizujú, čo si vyžiadalo uzatvorenie schodiska od prízemia po II. poschodie v monobloku. „Žiadame verejnosť, pacientov i zamestnancov najmä II. chirurgickej kliniky o zhovievavosť a toleranciu. S uzatvorením schodiska rátame do polovice januára 2013. K dispozícii sú však výťahy, ako aj bočné požiarne schodisko,“ informoval riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha.

Nový vstup do chirurgického monobloku priamo nadväzuje na výstavbu nového Urgentného príjmu, je jej súčasťou a prinesie zvýšený komfort v starostlivosti o pacienta. Výkopové práce sa začali vo februári 2012 výstavba potrvá 24 mesiacov.

„V súčasnej dobe je ukončená hrubá stavba urgentného príjmu vrátane strechy a pristávacej plochy pre helikoptéry. V týchto dňoch sa ukončujú vnútorné priečky a intenzívne sa pokračuje v  realizácii vnútorných rozvodov elektroinštalácie, vody, kanalizácie, medicinálnych plynov a vzduchotechniky. Ukončuje sa montáž nosnej konštrukcie obvodového plášťa a začala sa príprava na montáž systému opláštenia,“ informovala ďalej Šustová.

Dodala, že sú už ukončené vonkajšie rozvody vody, kanalizácie, požiarneho vodovodu, prípojky tepla, prípojka kyslíka, prekládky sietí , kanalizácie ciest a spevnených plôch vrátane retenčnej nádrže. Pokračujú práce na rozvodoch prípojky telekomunikácie a prípojky pary.

„Ukončujú sa tiež práce na spojovacom krčku. Bude slúžiť na prepojenie súčasného chirurgického pavilónu s objektom urgentného príjmu a na hlavnom vstupe do chirurgického monobloku, ktorým bude zabezpečovaný vstup súčasne pre chirurgický pavilón a nový urgentný príjem. Následne bude pôvodný vstup a vjazd do chirurgického pavilónu zlikvidovaný,“ doplnila hovorkyňa nemocnice.

Zdôraznila, že momentálne je dôležité čo najskôr realizovať montáž opláštenia, aby sa vnútorné priestory začali temperovať, čo je predpokladom pokračovania v realizácii vnútorných stavebných a inštalačných prác. Predpokladaný termín ukončenia montáže opláštenia je do konca januára 2013.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: