Ministerka Z. Zvolenská má vytvoriť podmienky na stabilizáciu malých nemocníc

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD) má do konca roka 2013 vytvoriť podmienky na stabilizáciu nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych miest a krajov. Takúto úlohu dostala po dnešnom spoločnom rokovaní vlády SR s predstaviteľmi VÚC a ZMOS.

Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii poukázal na fakt, že mnohé z týchto zariadení dávajú väčšinu svojich prostriedkov z rozpočtu na mzdy. "Toto je úloha pre ministerku v spolupráci s poisťovňami a samosprávnymi krajmi, aby takéto situácie nenastávali, pretože vláda nemá záujem, hoci nie je zriaďovateľom nemocníc v samosprávnych krajoch, aby išli do kolapsu," podčiarkol.

Ako konkrétne sa bude situácia riešiť, nie je zatiaľ jasné. Zvolenská má na to čas vyše roka. "Verím, že predstavíme materiál skôr a že tá správa už bude hovoriť o mnohých uskutočnených opatreniach," poznamenala.

Ministerka načrtla, že finančnú stabilizáciu možno dosiahnuť aj prebiehajúcou optimalizáciou. Rezort okrem toho pripravuje celkovú koncepciu pre jednotlivé kraje tak, aby občania rovnocenne dostávali v konkrétnej spádovej oblasti dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Cestou oddlženia tak, ako to bolo v prípade štátnych nemocníc, sa určite nepôjde. Napriek tomu, že to bol jeden z návrhov samosprávnych krajov. Ministerka to nepovažuje za systémové opatrenie. "Musíme navodiť systematický príjem peňazí, aby za svoju prácu dostávali nejakú odmenu, a nie aby do toho vpadali tieto nesystémové oddlženia," deklarovala s tým, že takýto postup zároveň demotivuje nemocnice z hľadiska hospodárenia.

Zároveň verí, že ak nejaké takéto zariadenie v regióne zanikne, nebude to v dôsledku jeho dlhov, ale preto, že ho tam občania nepotrebujú.

Predseda Združenia samosprávnych krajov Tibor Mikuš vyjadril potešenie z toho, že sa bude pracovať na stabilizácii malých nemocníc, ktoré sú podľa neho finančne poddimenzované. "V doterajšom systéme nedostali preplatené ani všetky výkony, ani za ne nedostali toľko ako iné centrálne nemocnice. Pracovali tak s ročnou stratou niekoľko stotisíc eur. Prijatým zákonom o navýšení platov lekárov sa schodok v hospodárení nemocníc zvýšil päť až sedem násobne, čo predstavuje ich vážne ohrozenie po roku fungovania," opísal stav.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: