VšZP v NSK nezazmluvní jedno oddelenie, v iných krajoch ich však môže byť viac

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala od začiatku novembra s optimalizáciou zdravotných oddelení v jednotlivých nemocniciach. Prvý tento proces absolvoval Nitriansky kraj, kde štátna poisťovňa v budúcom roku nezazmluvní len jedno, a to oddelenie plastickej chirurgie vo Fakultnej nemocnici Nitra.

Ďalšie štyri alebo päť oddelení bude zazmluvnených na pol roka, aby odstránili zistené nedostatky a jedno zdravotnícke zariadenie dostane zmluvu na 12 mesiacov, aby realizovalo reštrukturalizáciu akútnych lôžok na chronické.

Celý proces, do ktorého VšZP zapojila aj všetky dotknuté zdravotné zariadenia, by mal potrvať asi do júna 2013. Po Nitrianskom kraji chce poisťovňa najbližšie začať prehodnocovať zdravotné oddelenia v Trnavskom a Trenčianskom kraji. "Potenciál na nezazmluvnenie alebo na podmienečné zazmluvnenie je v iných krajoch možno aj výrazne vyšší. Je to vec analýz, ale predpokladám, že možno v rámci Žilinského a Košického kraja by to mohlo byť viac," doplnil riaditeľ VšZP Marcel Forai. Naposledy v procese optimalizácie, ktorý sa skončil v lete 2011, odzmluvnila štátna poisťovňa celkom 116 lôžkových oddelení.

VšZP zvažuje pri optimalizácii viacero ukazovateľov. Vychádza pritom z údajov, ako je prekladovosť pacientov, dĺžka hospitalizácie, náklady na jednu hospitalizáciu či operatívnosť chirurgicky zameraných oddelení. Údaje z Nitrianskeho kraja napríklad ukázali, že mnohé nemocnice naďalej nenapĺňajú bežný štandard, kedy je na chirurgických oddeleniach operovaných aspoň 80 percent hospitalizovaných pacientov. V jednej z nemocníc bolo toto číslo takmer o polovicu nižšie.

Popri optimalizácii oddelení chce VšZP dosiahnuť úsporu aj ďalšími opatreniami. Forai spomína napríklad rozšírenie centrálnych nákupov liekov pre nemocnice, čo by mohlo už v budúcom roku priniesť úsporu asi 20 miliónov eur. Podľa riaditeľa štátnej zdravotnej poisťovne, cieľom týchto opatrení nie je úspora, ale efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: