Vyhlásenie Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast k vystavovaniu OČR pre zdravé deti počas štrajku učiteľov

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast sa obracia na kompetentných so žiadosťou aby riešila iným spôsobom opatrovanie zdravých detí do 10 rokov počas štrajku ako vystavením tlačiva na opateru dieťaťa primárnym pediatrom.

V poslednom období je dosť chorých detí s infekciami horných dýchacích ciest a nie je vhodné, aby v čakárňach boli v pondelok medzi chorými deťmi matky so zdravými deťmi ktoré čakajú na vypísanie OČR, čím by sa mohli od chorých detí nakaziť.

Ambulancie nedisponujú zväčšími zásobami OČR tlačív. Tieto si pediatri vyzdvihujú vyzdvihujú v pobočkách sociálnych poisťovní na predpokladané počty chorých detí.

Asociácia žiada kompetenných, aby administratatívne záležitosti týkajúce sa opatrovania zdravých detí počas štrajku neriešila cez detské ambulancie, ktorých úohou je liečiť choré deti.

Autor článku: MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH, prezidentka Asociácie všeobecných lekárov pre deti na dorast

Dátum zverejnenia: