Na proteste proti racionalizácii vo FNsP sa zišli stovky Žilinčanov

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský označil zhromaždenie za pozitívnu vec voči pacientom a lekárom. „Toto naozaj nie je len o mzdách lekárov, toto je o zmene slovenského zdravotníctva. Snažíme sa o to dvadsať rokov. Naozaj nastal najvyšší čas, aby sme slovenské zdravotníctvo zmenili. Situácia na Slovensku je taká, že nikde nie je lekár nadpočetný. Takisto oddelenia tu nie sú kvôli tomu, aby tu lekári boli zamestnaní. Oddelenia existujú kvôli tomu, že sú tam chorí pacienti. Ak povieme, že zatvoríme oddelenie, neznamená to, že ušetríme na mzdách lekárov. Znamená to, že nevieme poskytnúť pre pacientov zdravotnú starostlivosť,“ skonštatoval predseda LOZ.

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marián Kollár vyzval riaditeľa FNsP v Žiline Štefana Voláka, aby prehodnotil posledné kroky súvisiace s organizačnými a personálnymi zásahmi. „Predovšetkým ide o rozhodnutia, ktorých výsledkom je zlučovanie oddelení rôznych špecializácií, snaha zaviesť prácu lekárov na zmeny pri nedostatočnom množstve personálu či rozhodnutia, ktorých výsledkom je drastická redukcia počtu lekárov na niektorých oddeleniach. Len revízia týchto krokov môže viesť k nastoleniu pokoja a rozvoja všetkých zdravotných činností, a tým rozvoja fakultnej nemocnice ako komplexu v prospech pacientov, ktorí to právom očakávajú. Ostáva len dúfať, že vykonané kroky nie sú začiatkom plánovaného útlmu nemocnice v Žiline v záujme uvoľniť miesto iným poskytovateľom,“ povedal Kollár.

Odborári sa vo vystúpeniach, prerušovaných skandovaním rôznych hesiel, vyjadrili aj k žiadosti riaditeľa žilinskej nemocnice odborovým organizáciám o výpoveď predsedu LOZ Žilina a podpredsedu LOZ Petra Blaška pre jeho nadbytočnosť. „Podnet riaditeľa FNsP Žilina je výsmechom demokracii a posúva kultúru riadenia nemocnice o niekoľko desaťročí späť do prednovembrového obdobia roku 1989, do čias diktatúry. Konanie, ktoré útočí na nezávislosť lekárskych odborov, je spoločensky absolútne neprijateľné a odsúdeniahodné. SLK stojí za kolegami - lekármi, ktorých jediným poslaním a ambíciou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti s primeranými pracovnými podmienkami. Žiada rešpektovať zákony o ochrane odborových funkcionárov, ktorých dodržiavanie je samozrejmé pre každú demokratickú spoločnosť,“ zdôraznil prezident SLK.

Predseda Lekárskeho odborového klubu – Zväzu českých lekárov Martin Engel podotkol, že po akcii lekárov V4 na zlepšenie zdravotného systému, nechápe odvetné kroky riaditeľa žilinskej nemocnice. „Pán riaditeľ namiesto dialógu so sociálnym partnerom ho zastrašuje, používa totalitné praktiky, pošliapava demokraciu. Takýmto spôsobom sa dialóg so sociálnym partnerom viesť nesmie. Pevne verím, že aj tu sa to vyrieši tak, aby sa z toho nestal proces, ktorý bude pokračovať po ďalších slovenských mestách a rozhodne aj do Českej republiky. Lebo problémy a situácie sú úplne identické,“ dodal Engel.

Odborári podľa riaditeľa FNsP v Žiline vytrhli argument o rušení oddelení ortopédie a liečby dlhodobo chorých z celého kontextu reštrukturalizácie a budovania nového charakteru nemocnice. „Verím, že oddelenia budú fungovať a do budúcna nájdeme spôsob, ako budú fungovať ďalej. Aj bez lekárov, ktorí nechcú na týchto oddeleniach pracovať. Je to spôsob, ktorý máme premyslený. Ako je možné, aby tieto oddelenia fungovali aj s nižším počtom lekárov,“ uzatvoril Volák.

Na záver protestného zhromaždenia vyzvali odborári prítomných na účasť na protestnom pochode po Žiline, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2012 od 15.30.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: