Vo FNsP v Žiline je podľa LOZ ohrozené zabezpečenie úrazovej starostlivosti

V rozpise služieb na úrazovom oddelení a urgentnom príjme na december 2012 sú podľa Visolajského zahrnutí aj jedenásti ortopédi, s ktorými ukončili pracovný pomer. "Doteraz nie sú nikým nahradení. Na tento kritický stav podľa našich informácií primár úrazovej chirurgie upozornil aj pána riaditeľa Voláka. Jeho konanie ohrozuje zabezpečenie úrazovej starostlivosti o pacientov v meste Žilina, ako aj celého spádového regiónu. V prípade poranení chrbtice ide dokonca o spádovú oblasť 350.000 až 400.000 obyvateľov," uviedol predseda LOZ.

Zdôraznil, že vážnosť situácie motivovala predstaviteľov LOZ informovať primátora, aby sa predišlo ohrozeniu zdravia a života občanov Žiliny a širokého okolia. "Situácia je o to naliehavejšia, že december je mesiacom so zvýšeným výskytom úrazov. Vážený pán primátor, pevne veríme, že v blízkej dobe sa aj s Vašou pomocou situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre občanov stabilizuje a spolu nájdeme konštruktívne riešenia konsolidácie pomerov v žilinskej nemocnici," napísali v liste predstavitelia LOZ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: