Pre budúce mamičky je v nemocnici v Trebišove nový 4D ultrazvuk

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie trebišovskej nemocnice rozšírilo spektrum diagnostických možností o nový 4D ultrasonografický (USG) prístroj v hodnote zhruba 60.000 eur. Vývoj techniky umožňuje mamičkám vidieť, ako sa ich ešte nenarodené bábätko usmieva, zíva, otvára očká alebo práve hltá plodovú vodu.

"Diagnostická dôležitosť 4D vyšetrení je omnoho vyššia než význam tradičných vyšetrení, pretože rozlíšenia prístrojov určených na tieto vyšetrenia sú kvalitnejšie, poskytujú podrobnejšie a čistejšie zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu a zobrazenia fyziologických a patologických nálezov v priebehu celej gravidity," uviedla dnes pre TASR Zuzana Gajdošiková, PR manažérka spoločnosti Svet zdravia, ktorá prevádzkuje trebišovskú nemocnicu.

Výsledky 4D vyšetrení poskytujú možnosť kvalitnejšieho a rýchlejšieho zhodnotenia stavu plodu v rámci prenatálneho screeningu. Popritom má obrovský význam aj to, že pred budúcimi mamičkami sa zobrazí v zrozumiteľnej podobe, dobre viditeľnej forme trojdimenzionálny obraz plodu.

V procese modernizácie chce nemocnica pokračovať v ďalšom skvalitňovaní služby poskytovanej pacientom blízkeho i širokého okolia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: