Na Levočskom lekárskom dni sa zúčastnilo viac než 200 odborníkov

Viac než 200 odborníkov z radov lekárov, sestier, ale aj medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej republiky a Česka sa vo štvrtok (29.11.) zišlo v Mestskom divadle Levoča na 21. ročníku Levočského lekárskeho dňa. Ten sa konal pri príležitosti 112. výročia založenia nemocnice a organizovala ho Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, pod záštitou predsedu predstavenstva nemocnice a primátora mesta Levoča Miroslava Vilkovského.

V tomto ročníku si lekárski odborníci odovzdali svoje skúsenosti z oblasti chirurgie, sestry a medicínsko-technickí pracovníci z oblasti ošetrovateľskej starostlivosti, rôznych liečebných a vyšetrovacích zložiek, a taktiež z oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz. „Prvý Levočský lekársky deň sa uskutočnil v roku 1990. Tieto stretnutia svoju odbornú úroveň zvyšujú z ročníka na ročník. Tento ročník mal celoslovenskú úroveň s medzinárodnou účasťou,“ konštatoval predseda predstavenstva nemocnice Miroslav Jaška.

Program, ktorý tvorilo 41 odborných prednášok, bol rozdelený do troch sekcií. „Jednotlivým sekciám predsedali lekári, ktorí svojou erudovanosťou patria k najlepším vo svojom odbore. Skutočnosť, že sa odborného seminára zúčastnili takéto osobnosti, vypovedá o jeho odbornosti a kvalite,“ zhodnotil Jaška. Levočský lekársky deň pozostával zo štyroch blokov, pričom prvý sa zaoberal laparoskopickou chirurgiou, druhý miniinvazívnou traumatológiou, tretí riešením lézií konečníka a riešením kŕčových žíl a vo štvrtom sa rozoberala bariatrická chirurgia a zaujímavé kazuistiky. Veľkú časť prednášok mali na starosti odborníci z Českej republiky.

Sestry a medicínsko-technickí pracovníci sa venovali trom blokom, kde boli prednášky zamerané na súčasné trendy ošetrovateľskej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. „V druhom bloku sa účastníci konferencie venovali problematike nozokomiálnych nákaz, a v treťom bloku prednášok medicínsko–technickí pracovníci z Komárna, Krompách, Zvolena a Levoče prezentovali rôzne špeciálne biochemické, imunohematologické a hemokoagulačné metódy vyšetrení, ktoré realizujú na svojich pracoviskách,“ doplnila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká.

Lekársky deň patrí k najvýznamnejším podujatiam, ktoré sa organizujú v regióne a má svoju dlhoročnú tradíciu. „Lekári získali za pasívnu účasť šesť kreditov, tak i sestry, a medicínsko-technickí pracovníci získali za pasívnu účasť 8 kreditov. Avšak medzi prednášajúcimi sme mali aj lekárov, ktorí vďaka aktívnemu prístupu získali až 36 kreditov,“ dodal predseda organizačného výboru podujatia Anton Hanušín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: