EÚ aj naďalej zostane najväčšim donorom programov boja proti AIDS

V roku 2011 v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EHP) pribudlo 28.000 nových prípadov ochorenia na HIV/AIDS, uviedli dnes v spoločnom vyhlásení eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg a eurokomisár pre rozvojovú pomoc Andris Piebalgs. Obaja komisári vydali toto vyhlásenie ku Svetovému dňu boja proti AIDS, ktorý si svet pripomína 1. decembra.

"Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS znovu potvrdzujeme naše záväzky bojovať proti epidémii spôsobenej vírusom HIV, ktorá aj naďalej spôsobuje trápenie mnohým ľuďom v Európe a na svete," uviedli Borg a Piebalgs.

Obaja komisári pripomenuli, že EÚ sa darí bojovať proti šíreniu epidémie HIV/AIDS, ale počet nakazených ľudí je stále alarmujúci. Vo svete je okolo 34 miliónov ľudí, ktorí boli infikovaní vírusom HIV/AIDS, pričom v roku 2011 došlo iba v členských štátoch EÚ a krajinách EHP k 28.000 novým prípadom onemocnenia.

Podľa správy Európskej komisie (EK) sa každý deň vo svete nakazí týmto vírusom okolo 7000 ľudí, z toho je 800 detí. Traja zo štyroch infikovaných žijú v subsaharskej Afrike.

EK vo svojej správe upozornila, že kým počet novoinfikovaných osôb na HIV/AIDS sa znížil, celkový počet trpiacich sa stále zvyšuje.

V Európe jeden z troch infikovaných na AIDS si nie je celkom vedomý situácie, v ktorej sa ocitol a ďalší zas zo strachu pred diskrimináciou zo strany väčšinovej spoločnosti nejdú na potrebné vyšetrenia či liečenie.

"Musíme nasmerovať našu pomoc tak, aby prevencia bola účinnejšia, aby sa ľudom dostalo včasnej diagnózy v ranných štádiách choroby a zabezpečili liečenie pre všetkých, ktorí to potrebujú," uviedli Borg a Piebalgs.

Podľa ich vyjadrenia sa úsilie EK v najbližšom čase zameria na zdravotné testy a prevenciu v rámci najzraniteľnejších skupín a poskytne pomoc pre programy diagnostikovania HIV v krajinách strednej a východnej Európy.

EÚ je a aj zostane najväčším donorom Svetového fondu boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Prostredníctvom tohto fondu už takmer štyri milióny ľudí prevažne z rozvojových krajín tretieho sveta dostali pomoc v podobe antiretrovirálnej liečby. Na podobnú pomoc stále čaká ďalších sedem miliónov ľudí. Únia zároveň priamo podporuje spoločenské organizácie na národnej úrovni, ktoré sa zaoberajú sledovaním fenoménu AIDS - od poskytnutia zdravotných testov, služieb v rámci prevencie a odborného poradenstva a zdravotnícku starostlivosť.

Svetový deň boja proti AIDS je zasvätený zvyšovaniu informovanosti a ostražitosti ohľadom nákazy vírusom HIV a ochorenia AIDS.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: