S problémom HIV/AIDS pomáhajú vo svete bojovať aj Slováci

S vírusom HIV a s AIDS pomáhajú vo svete bojovať aj slovenské organizácie. Humanitárna organizácia Magna Deti v núdzi (MAGNA) realizuje v tejto oblasti niekoľko typov pomoci. Prvou je program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa kde v Kambodži organizácia dosahuje 96 percentnú úspešnosť, ďalšou je antivírová liečba podávaná pacientom chorým na AIDS. Pacientov tak majú zabezpečené lekárske vyšetrenia, lieky, laboratórne testy, stravu a výživu, terapeutické poradenstvo.

Psychosociálna pomoc a práca s mentálnym zdravím HIV pozitívneho dieťaťa alebo dospelého je neoddeliteľnou súčasťou liečby. Odborníci upozorňujú, že je podstatné, aby sa pacient necítil sám, potrebuje podporu hlavne tam, kde sa žije s obrovským strachom z odhalenia statusu HIV a hrozí vylúčenie z komunity či rodiny. MAGNA vo svojich projektoch zaviedla terapeutické sedenia, na ktorých si deti píšu tzv. Hero books, do ktorých si zapisujú vlastné pocity a poznatky. Deti samé sú zároveň ich autorom, ilustrátorom či hlavnou postavou.

Terapia však musí byť prispôsobená aj miestnym zvyklostiam. "V Keni ľudia oslavujú a zároveň aj smútia spevom. Spev je súčasťou ich každodenného života, a niekedy je to jediná forma, ktorou môžu vyjadriť svoje šťastie, ale aj svoje trápenie a žiaľ. Deti spievajú, dobrovoľníci spievajú, lekári spievajú, spev je aj súčasťou tunajších terapeutických stretnutí HIV pozitívnych pacientov," priblížila svoje skúsenosti z Kene Mirka Cerulová. MAGNA tam vo svojom projekte v nemocnici Msambweni pri hraniciach s Tanzániou každý mesiac organizuje detské skupiny s HIV pozitívnými deťmi.

Magna Deti v núdzi bojuje za lepší prístup chudobných krajín ku kvalitným generickým ARV liekom, vytvára tlak na oficiálnych predstaviteľov s cieľom zlepšiť podmienky v zdravotníckych zariadeniach a zvýšiť kvalitu personálu i vybavenia lekárskymi pomôckami a liečivami. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pre HIV/AIDS ľudí od roku 2003 na troch kontinentoch. Liečbu a psychosociálnu podporu HIV pozitívnym pacientom zabezpečovala organizácia v Kambodži, Keni, Haiti, Nikaragui a Kongu. Aktuálne je v projektoch na liečbe vyše 1.500 pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: