Modernizácia nemocnice v Rožňave pomôže v prvom rade pacientom

„Nové prístrojové vybavenie sa používa na endoskopiu horného tráviaceho traktu. Endoskopia je minimálne invazívna zobrazovacia metóda na optické vyšetrenie štruktúry dutých telových orgánov špeciálnym prístrojom – endoskopom. Prínosom pre pacientov je získanie skutočného obrazu vyšetrovaného orgánu, čo umožňuje okamžité rozlíšenie zdravého a chorobne zmeneného tkaniva. Zdravotné riziká a výskyt komplikácií je minimálny,“ objasnila Zuzana Gajdošíková zo spoločnosti Svet zdravia, do portfólia ktorej Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave patrí. Dodala, že hodnota takéhoto prístroja sa pohybuje okolo 70.000 eur.

Do prevádzky uviedli v nemocnici aj nový kotol. Táto rekonštrukcia tepelného hospodárstva prináša značné úspory pre nemocnicu.

„Takmer po desiatich rokoch sa v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave rieši problém s tepelným hospodárstvom. Nový kondenzačný kotol oproti starému spĺňa všetky požiadavky účinnosti a hospodárnosti vykurovacieho systému, pričom neznečisťuje ani životné prostredie,“ doplnila Gajdošíková. Spoločne s kogeneračnou jednotkou zabezpečuje kotol nielen vykurovanie priestorov, ale aj ohrev teplej vody. Táto výmena zabezpečuje mnoho výhod pre zamestnancov nemocnice a hospitalizovaných pacientov v podobe vykúrených priestorov a dostatku teplej úžitkovej vody.

Ako ďalej Gajdošíková zdôraznila, výkon nového kotla zvýšil celkový výkon kotolne. Prejaví sa to v celkovom znížení spotreby plynu a súčasne umožní plynulú reguláciu dodávky tepla pre vykurovanie v závislosti na vonkajšej teplote bez zásahu obsluhy.

„Výmena kotla je prvým krokom v kompletnej rekonštrukcii vykurovacieho systému. Do budúcna sa plánujú ďalšie aktivity, ktoré by zabezpečili vyregulovanie celej tepelnej sústavy. Cena takéhoto druhu kotla sa pohybuje okolo 135.000 eur,“ uzavrela Gajdošíková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: