Ambulantní lekári zatiaľ rozhodnutie ÚS SR o LSPP nekomentujú

Ambulantní lekári zatiaľ nebudú komentovať minulotýždňové rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý nevyhovel návrhu generálneho prokurátora na začatie konania o súlade ustanovení zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré určujú povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci (LSPP) a ukladajú sankciu za jej nesplnenie, s Ústavou SR. Ako pre TASR povedal prezident Asociácie súkromných lekárov SR Ladislav Pásztor, vyjadriť sa chcú až po tom, keď bude známe odôvodnenie rozhodnutia.

Riešenie problematiky LSPP žiadajú lekári dlhodobo. Už v januári 2009 na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sa sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných ústavou. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Systém fungovania pohotovostí okrem lekárov kritizovala aj Generálna prokuratúra (GP) SR. Upozornila, že nie je v ľudských silách pracovať kvalitne a bezpečne bez nároku na oddych tak dlho. Lekári slúžiaci na pohotovostiach pracujú nepretržite okolo 32 až 34 hodín, a to aj opakovane v priebehu krátkeho času.

Ako GP SR poukázala v podaní, lekári slúžia LSPP pod hrozbou sankcie na základe rozpisu kraja, a to u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Práve ich prevádzkovateľom poukazujú zdravotné poisťovne platby za takéto zdravotné výkony, avšak žiaden zákon súkromným lekárom, ktorí sa podieľajú na zisku prevádzkovateľa, nezaručuje za výkon lekárskej služby prvej pomoci žiadnu odmenu. Podľa návrhu takáto právna úprava porušuje zákaz nútenej a povinnej práce, umožňuje jej ukladanie v prospech súkromných jednotlivcov a právnických osôb a porušuje princíp rovnosti v dôstojnosti a právach.

LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín. Mnoho lekárov vtedy následne začne fungovať ako lekár na pohotovosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: