Lekárska fakulta UPJŠ spoluorganizuje IV. kurz CEEA

Lekárska fakulta UPJŠ spoluorganizuje IV. kurz CEEA pre anestéziológov, ktorého témou je matka a dieťa, pôrodnícka anestézia a bezpečnosť anestézie.

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Slovenské centrum CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) a Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny organizujú v dňoch 5.-7. decembra 2012 v Košiciach IV. kurz CEEA, ktorého sa zúčastní takmer šesťdesiat anestéziológov z celého Slovenska.

„Slovenské centrum CEEA v Košiciach, ktoré je jednou z komisií Európskej spoločnosti anestéziológie, je súčasťou siete centier v Európe, ale aj v Južnej a Strednej Amerike a Ázii organizujúcich v jednotnom štýle cyklus šiestich postgraduálnych inovačných kurzov venovaných rôznym témam. V Košiciach prebiehajú každoročne od roku 2009 a témou toho aktuálneho je matka a dieťa, pôrodnícka anestézia a bezpečnosť anestézie,“ hovorí prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Podľa koordinátora Slovenského centra CEEA v Košiciach MUDr. Štefana Trenklera, PhD z I. KAIM UPJŠ LF, ktorý je aj členom komisie CEEA Európskej anestéziologickej spoločnosti, je hlavným cieľom CEEA udržiavať a zvyšovať štandard anestetickej starostlivosti na najvyššej možnej úrovni s využitím kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Koncepcia všetkých jej kurzov dodržiava pokyny uvedené v Dublinskej deklarácii UEMS, predovšetkým článku 9, podľa ktorého „pre plne kvalifikovaného lekára prichádza ďalšie vzdelávanie spravidla formou interakcie medzi informovanými a trénovanými mozgami navzájom a s vonkajšou realitou. Formálne lekcie predstavujú iba časť vzdelávania. Dôležité sú aj diskusie v malých skupinkách, prípadne aj za prítomnosti experta”.

Lektormi kurzov sú okrem vlastných odborníkov z I. KAIM UPJŠ LF aj špičkoví odborníci zo Slovenska, Českej republiky a Európy.

 „Kurz je intenzívny, od ranných od večerných hodín. Na prezentácie je ale vyhradený dostatočný čas tak, aby si všetkých 57 prihlásených účastníkov z celého Slovenska mohlo vychutnať prítomnosť zaujímavých osobností a diskutovať s nimi o aktuálnych témach. Dôležité budú aj kuloárne výmeny skúseností,“ konštatuje koordinátor podujatia MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

O intenzívnej starostlivosti v detskom veku budú na odbornom podujatí hovoriť prednostovia košických detských intenzivistických kliník MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. a MUDr. Peter Krcho, PhD., o detskej anestézii a perioperačnej starostlivosti bude referovať autor slovenskej monografie  Detská anestéziológia MUDr. Peter Gašparec z Bratislavy a o resuscitácii detí primár DKAIM DFNsP Bratislava MUDr. Jozef Köppl, ktorý je zároveň predstaviteľom Slovenskej resuscitačnej rady.

Účastníci kurzu si tiež prakticky precvičia na modeloch resuscitáciu novorodencov a detí.

„Pre tému anestézia a intenzívna starostlivosť o tehotnú pacientku sa nám podarilo získať slovenskú  a českú špičku. Teší nás účasť zakladateľa česko-slovenskej pôrodníckej analgézie doc. Antona Pařízka, PhD. z Prahy i nestorky tohto postupu na Slovensku MUDr. Odony Fabušovej z Martina. O dôležitej téme – anestézia pre cisársky rez, bude referovať primár Ján Bláha, PhD. z LF UK z Prahy. Večer sa bude diskutovať o spolupráci medzi anestéziológom a pôrodníkom,“ poznamenáva MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Dôležitým aspektom anestézie je podľa jeho slov jej bezpečnosť, čomu sa intenzívne venuje v ostatných rokoch aj I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice. Pre túto tému sa organizátorom podujatia podarilo získať predsedu komisie pre bezpečnosť Európskej anestéziologickej spoločnosti Dr. Svena Staendera zo Švajčiarska. O alergických reakciách počas anestézie bude hovoriť azda najlepší odborník na túto tému v Európe prof. Michel Mertes z partnerského centra CEEA v Štrasburgu.

„Je treba spomenúť aj prezentácie amerických skúseností manželmi Klimovými, ktorí pôsobia na univerzitách v USA. Doc. MUDr. Rudolf Klima je pokračovateľom tradície svojho otca Rudolfa Klimu, ktorý v roku 1966 založil v Košiciach prvé anestéziologicko-resuscitačné oddelenie v bývalom Československu,“ zdôrazňuje MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Organizátori veria, že spomínaný kurz a jeho výstupy prispejú k zvýšeniu kvality a bezpečnosti anestézie, intenzívnej starostlivosti a resuscitácie na Slovensku.

Všetky prezentácie a texty budú k dispozícii slovenským anestéziológom a ďalším záujemcom na dátovom nosiči a na stránke CEEA a zároveň boli texty prednášok vydané v zborníku, ktorý je každoročne významným zdrojom najnovších informácií nielen pre účastníkov kurzu, ale aj pre všetkých slovenských anestéziológov.

Zborník odporúča MUDr. Trenkler do pozornosti všetkým anestéziológom, rovnako tiež všetkým lekárom a sestrám vreckové vydanie Odporúčaní pre kardiopulmonálnu resuscitáciu 2010, ktoré pripravili pracovníci I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP vlani a vydalo ich vydavateľstvo Hanzluvka.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: