ÚVZ SR vyzýva na opatrnosť pri pití liehovín počas vianočných sviatkov

V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyzýva všetkých občanov Slovenskej republiky na opatrnosť pri kúpe liehovín a požívaní tých liehovín, ktoré mali skladované v domácnostiach. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

"Ak liehoviny nie sú riadne označené zelenou páskou alebo dátumom výroby a výrobnou šaržou, s ohľadom na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia radšej takéto liehoviny nekonzumovať," odporúča Rovný. Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli vyrobené alebo dovezené z Českej republiky do 31. decembra 2011, je možné podľa Rovného považovať za bezpečné. Upozornil, že liehoviny, ktoré boli vyrobené a dovezené od 1. januára 2012 do 27. septembra 2012, musia byť označené zelenou páskou pre rozlíšenie ich bezpečnosti a liehoviny, ktoré boli vyrobené a dovezené po 27. septembri 2012, musia byť na každej fľaši označené číslom šarže a dátumom výroby.

"Podotýkame, že v Českej republike je naďalej pretrvávajúci výskyt nových prípadov otráv z metylalkoholu, ako aj predpoklad viac ako 5000 litrov podozrivého nelegálneho alkoholu nachádzajúceho sa na trhu," upozornil Rovný. Zároveň vyzval všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na čestnosť a statočnosť pri predaji liehovín.

Na záver dodal, že bezpečnosť liehovín vyrobených v ČR od 1. januára 2012 si možno overiť na webovej stránke www.bezpecneliehoviny.sk alebo na webovej stránke ÚVZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: