Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom má e-learningové centrum

Slovenská lekárska komora (SLK) otvorila dnes vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom e-learningové centrum. Pri tejto príležitosti hovoril prezident SLK Marián Kollár aj o unitárnom systéme zdravotného poistenia a financovaní zdravotníctva.

Ako sa pre TASR vyjadril Kollár, slovenská lekárska komora systém jednej poisťovne vníma a berie ako fakt a zároveň si uvedomuje možné riziká, o ktorých jej zástupcovia hovorili aj s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou (Smer-SD). "Práve preto máme ambíciu vstúpiť do tohto systému a aktívne sa podieľať na reforme tohto poisťovacieho systému. A určite aj na iných súčastiach, ktoré s poisťovacím systémom veľmi úzko súvisia. Prakticky môžeme povedať, že pôjde o reformu celého zdravotného systému," doplnil Kollár.

E-learningové centrum v nemocnici v Žiari nad Hronom je v poradí tretím otvoreným centrom, ktoré je súčasťou projektu SLK i-med.sk dotovaného z fondov Európskej únie. Cieľom vzdelávacích centier je snaha SLK priniesť webový portál i-med.sk bližšie k lekárom, aby sa mohli vzdelávať aj počas pracovnej doby. "Tých centier bude viac ako sto. Do tohto projektu boli zapojené všetky kraje okrem Bratislavského, ktorý nemôže čerpať prostriedky z fondov Európskej únie," uviedol Kollár na margo otvárania e-learningových centier. Najbližšie by malo vzniknúť nové centrum na východe republiky.

Webový portál i-med.sk je určený na odborné vzdelávanie lekárov. Nachádzajú sa na ňom odborné články a prednášky zo všetkých oblastí medicíny, nahrávky z konferencií, videá z operácií a testy, ktorých vyplnením získavajú lekári kredity.

Prezident SLK a ministerka zdravotníctva majú na 5. decembra naplánované prvé stretnutie, na ktorom sa začne tvoriť reforma unitárneho zdravotného poisťovacieho systému.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: