Primár psychiatrie FN v Trenčíne podal výpoveď pre údajnú ponižujúcu kontrolu

Ako informoval renomovaný psychiater, spôsob vykonania kontroly jeho podriadených pokladá za podivný. Kolegovia boli podľa neho prítomní na pravidelnej porade u primára o 7.00 h, i keď niektorí neboli zapísaní v knihe dochádzky. Tú zobral pracovník riaditeľstva o 7.01 h a pracovníkom kliniky, ktorí neboli v knihe zapísaní, oznámili, že porušili pracovnú disciplínu a v prípade opakovaného porušenia, môže byť s nimi rozviazaný pracovný pomer.

Hašto považuje za urážajúce, aby po takmer 40-ročnej praxi, počas ktorej nikdy nepozeral na čas strávený v práci mimo služobných hodín, mu niekto vyčíta akýsi zápis do knihy dochádzok. "Požiadal som o rozviazanie pracovného pomeru k 31.11.2012 a už sa nebudem vracať k manažérskym problémom pána riaditeľa. Na psychiatrickej klinike je dosť schopných ľudí a mojou jedinou starosťou teraz je, aby mohli pokojne pokračovať v odbornej práci. Verím, že svoju odbornosť využijem niekde inde," skonštatoval Hašto.

"Pán bývalý primár Hašto prišiel na riaditeľstvo, požiadal nás o rozviazanie pracovného pomeru z osobných dôvodov. Tie dôvody nepoznám, to sa opýtajte jeho," skonštatoval Dubovský.

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Čižmárikovej sú kontroly dochádzky bežným nástrojom a právom zamestnávateľa. Nie je podľa nej pravda, že dochádzka bola kontrolovaná a kniha odobraná minútu po siedmej hodine, o čom existuje aj podrobný zápis. "Riaditeľ v rámci bežnej kontroly zistil, že lekári nemali zapísanú dochádzku v daný deň. Za dochádzku je zodpovedný primár, aj preto boli vyvodené závery, kde sa mu siahlo na osobný príplatok vo výške 50 eur. Pán primár na základe toho požiadal o prepustenie," informovala Čižmáriková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: