Bratislavský samosprávny kraj poskytuje služby, ale môže konať len v zmysle platnej legislatívy

Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) verejné aj neverejné v územnom obvode BSK poskytujú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej bez riadnych povolení - na čierno. Tvrdí to prezident Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR Silvester Obuch. Zástupcovia asociácie prezentovali tento názor vo vestibule Úradu BSK počas dnešného rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Klienti zariadení sú vo svojej odkázanosti a často v ťažkých stavoch ponechaní napospas nevybaveným zariadeniam a len zdravotníckemu a ošetrovateľskému personálu, tvrdí S. Obuch. “BSK nevydaním povolení ani pre svojich 15 zariadení priamo poškodil právo prijímateľov sociálnych služieb na zákonným povolením zabezpečovanú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia klientov svojich zariadení. Preto bude APSSSR žalovať BSK pre nečinnosť správneho orgánu priamo ohrozujúcu stav klientov," uviedol vo vyhlásení Obuch.

“Je to úplný nezmysel,” reagovala podpredsedníčka BSK Gabriella Némethová. Ako doplnila, “zariadenie sociálnych služieb môže okrem poskytovania sociálnych služieb v zmysle príslušného zákona poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Výber zdravotných výkonoch v týchto zariadeniach je stanovený vyhláškou MZ SR. Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb môže vykonávať sestra s odbornou spôsobilosťou. Na vykonávanie zdravotných úkonov v zariadeniach sociálnych služieb nie je podmienkou žiadna licencia, ale odborná spôsobilosť sestry. BSK môže aj v tomto prípade konať len v zmysle platnej štátnej legislatívy,” dodala G. Némethová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek stanovisko APSSSR podporuje. Ako uviedla viceprezidenta komory Margita Kostúriková, „Komora už roky bojuje za prepojenie sociálno – zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Neustále poukazuje na zhoršujúcu sa zdravotnú štruktúru klientov umiestnených v ZSS. V posledných rokoch sú do týchto zariadení umiestňovaní predovšetkým klienti, ktorí po prekonaní ochorenia sa stali plne závislými na pomoci druhej osoby. Ich stav je síce stabilizovaný, ale potrebujú intenzívnu sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť. Komora dlhodobo žiada zodpovedné ministerstvá o prijatie legislatívy, ktorá by prepojila poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, pretože sú v nich umiestnení klienti s ťažkými zdravotnými postihnutiami, ktorých zdravotný stav si vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, pretože opatrovateľská starostlivosť je nedostatočná a môže viesť k zhoršeniu ich zdravotného stavu.

Ako ďalej uviedla M. Kostúriková, „sestry pracujúce v ZSS, ktoré poskytovali klientom ošetrovateľskú starostlivosť, sú hlavne v posledných dvoch rokoch preraďované za opatrovateľky, asistentky a na rôzne iné pozície, pritom ale ich náplň práce sa nezmenila a naďalej poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť. Túto starostlivosť však poskytujú bez možnosti poistenia sa za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nakoľko túto neposkytujú v zdravotníckom zariadení a ani samosprávny kraj nevydal ZSS povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: