OECD: V zdravotníctve sa treba vyvarovať častých zmien

V súčasnom systéme viacerých zdravotných poisťovní by malo Slovensko zvýšiť konkurenciu medzi jednotlivými spoločnosťami. Zároveň by malo dôjsť k zvýšeniu transparentnosti prostredníctvom lepšieho informovania verejnosti o výdavkoch a kvalite. "V tejto súvislosti je potrebné rozšíriť indikátory kvality," uviedla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej aktuálnej správe o stave slovenskej ekonomiky.

Zámer vlády Roberta Fica zlúčiť všetky zdravotné poisťovne do jednej štátnej spoločnosti OECD nevylučuje. Podľa nej totiž skúsenosti ukazujú, že toto riešenie nie je menej optimálne v porovnaní so systémom viacerých konkurenčných poisťovní. "Každopádne, rovnako ako pri dôchodkovom systéme, aj v zdravotníctve sa treba vyvarovať častých zmien, pokiaľ nie sú opreté o analýzu nákladov a výnosov," upozornila OECD.

Organizácia zároveň poukázala na nízku efektivitu slovenského zdravotníctva podľa medzinárodných štandardov. Podľa jej odhadov by zdravotný systém SR mohol v roku 2060 podať rovnaký výkon pri úspore približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odporúča preto začať so systémom diagnostických skupín, aby sa tak štandardizovali platby za zdravotnícke procedúry. Zároveň by tak došlo k zníženiu nemocničných nákladov. "Mali by sa zvážiť aj ďalšie reformy, ako napríklad rozšírenie povinného predpisovania generík," navrhla OECD.

Keďže súčasná vláda oznámila, že neplánuje pokračovať v odporúčanej transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, je podľa organizácie potrebné nájsť iné spôsoby, ako zefektívniť ich fungovanie. Pomôcť by malo napríklad posilnenie administratívnych kapacít na monitorovanie a vyhodnocovanie programov zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: