Uskutočnil sa IV. kurz CEEA pre anestéziológov

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Slovenské centrum CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) a Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny zorganizovali minulý týždeň (v dňoch 5.-7. decembra 2012) v Košiciach IV. kurz CEEA, ktorého sa zúčastnilo takmer šesťdesiat anestéziológov z celého Slovenska. Lektormi kurzov boli okrem vlastných odborníkov z I. KAIM aj špičkoví odborníci zo Slovenska, Českej republiky a Európy a podľa organizátorov prispelo toto odborné podujatie k zvýšeniu kvality a bezpečnosti anestézie, intenzívnej starostlivosti a resuscitácie na Slovensku.

„Kurz bol intenzívny, prebiehal od ranných od večerných hodín. Na prezentácie sme však vyhradili dostatočne dlhý čas, aby si všetkých 63 účastníkov z celého Slovenska mohlo vychutnať prítomnosť zaujímavých osobností a diskutovať s nimi o aktuálnych témach. Dôležité sú samozrejme aj kuloárne výmeny skúseností, preto sme zaradili dostatok prestávok s občerstvením,“ konštatoval koordinátor podujatia a koordinátor Slovenského centra CEEA v Košiciach MUDr. Štefan Trenkler, PhD. z  I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice.

Slovenské centrum CEEA v Košiciach, ktoré je jednou z komisií Európskej spoločnosti anestéziológie, je súčasťou siete centier v Európe, ale aj v Južnej a Strednej Amerike a Ázii organizujúcich v jednotnom štýle cyklus šiestich postgraduálnych inovačných kurzov venovaných rôznym témam. V Košiciach prebiehajú každoročne od roku 2009. Na aktuálnom IV. kurze odzneli mnohé zaujímavé prednášky. Prvý deň bol venovaný deťom - zvláštnostiam intenzívnej starostlivosti, resuscitácii a anestézie u malých detí, s ktorými sa „dospelý“ anestéziológ občas stretáva. Lektormi boli poprední slovenskí odborníci z Košíc a Bratislavy - prednostovia košických detských intenzivistických kliník MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. a MUDr. Peter Krcho, PhD. a primár DKAIM DFNsP Bratislava MUDr. Jozef Köppl, ktorý je zároveň predstaviteľom Slovenskej resuscitačnej rady.

„Pre druhú hlavnú  tému -  anestézia a intenzívna starostlivosť o tehotnú pacientku, sa nám podarilo získať slovenskú  a českú špičku. Veľmi nás teší, že pozvanie prijal aj zakladateľ česko-slovenskej pôrodníckej analgézie doc. Anton Pařízek, PhD. z Prahy, ktorý hovoril o kritických situáciách u tehotnej a nestorka tohto postupu na Slovensku MUDr. Odona Fabušová z Martina, ktorá spoločne so svojou pokračovateľkou MUDr.  Stanislavou Richterovou, PhD. referovala o svojich skúsenostiach s epidurálnou pôrodnou analgéziou. O dôležitej téme – anestézia pre cisársky rez, referoval primár Ján Bláha, PhD. z LF UK z Prahy. Prínosná bola aj večerná  diskusia o spolupráci medzi anestéziológom a pôrodníkom. Doc. A. Pařízek navyše pripravil účastníkom prekvapenie – doniesol priamo z tlačiarne svoje dve nové monografie, ešte pred ich predstavením v Česku,“ poznamenal MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Dôležitým aspektom anestézie je podľa jeho slov jej bezpečnosť, čomu sa intenzívne venuje v ostatných rokoch aj I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice. Pre túto tému sa organizátorom podujatia podarilo získať predsedu komisie pre bezpečnosť Európskej anestéziologickej spoločnosti Dr. Svena Staendera zo Švajčiarska, ktorý hovoril o nevyhnutnosti neustále zvyšovať bezpečnosť starostlivosti o každého hospitalizovaného pacienta, zvlášť v akútnej či kritickej situácii.

„Museli sme konštatovať, že zavádzanie tzv. chirurgického protokolu bezpečnej operácie i  Helsinskej deklarácie bezpečnosti anestézie pokračuje na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, iba pomaly. O život ohrozujúcej situácii – ťažkej alergickej reakcii v anestéziológii, ako aj o možnostiach stanovenia vyvolávajúcich látok, hovoril azda najlepší odborník na túto tému v Európe prof. Michel Mertes z partnerského centra CEEA v Štrasburgu. Aj v tejto oblasti však zaostávame – chýbajú nám špecializované centrá pre vyšetrovanie týchto pacientov,“ podotkol MUDr. Štefan Trenkler, PhD., podľa ktorého boli veľmi zaujímavé prezentácie amerických skúseností manželmi Klimovými, ktorí pôsobia na univerzitách v Spojených štátoch amerických. Doc. MUDr. Rudolf Klima je pokračovateľom tradície svojho otca Rudolfa Klimu, ktorý v roku 1966 založil v Košiciach prvé anestéziologicko-resuscitačné oddelenie v bývalom Československu.

„Pozreli sme si aj hodnotiace hárky účastníkov a môžeme byť ako organizátori spokojní – všetci vysoko ocenili výber prednášateľov a vyslovili maximálnu spokojnosť s priebehom kurzu,“ dodal Štefan Trenkler, podľa ktorého využili zahraniční hostia čas aj na prehliadku mesta so sprievodkyňou a návštevu vianočných trhov.

Súčasťou kurzu je aj vydanie plných textov prezentácii vo forme zborníka (209 strán); tieto zborníky sú každý rok významným zdrojom najnovších informácií nielen pre účastníkov kurzu, ale aj pre všetkých slovenských anestéziológov. Všetky prezentácie a texty budú k dispozícii slovenským anestéziológom a ďalším záujemcom na dátovom nosiči a na stránke CEEA. Tento zborník odporúča MUDr. Trenkler do pozornosti všetkým anestéziológom, rovnako tiež všetkým lekárom a sestrám na Slovensku vreckové vydanie Odporúčaní pre kardiopulmonálnu resuscitáciu 2010, ktoré pripravili pracovníci I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP vlani a vydalo ich vydavateľstvo Hanzluvka.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: